ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในหลักสูตร “เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

หลักสูตร “เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

 

รุ่นที่ 1

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561

รุ่นที่ 2

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561

สำหรับท่านที่มีรายชื่อตามใบประกาศข้างต้น กรุณาปฏิบัติดังนี้

  • ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม โดยการอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่ามัดจำล่วงหน้า จำนวน 500 บาทต่อคน เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยท่านจะได้รับเงินมัดจำคืนหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

  • กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมได้ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำเต็มจำนวน

  • กรณีที่ท่านเข้าอบรมไม่ครบทุกวัน โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำเต็มจำนวน

  • กรณีที่การอบรม ยกเลิก/เลื่อน โดยผู้จัด โครงการฯ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน

  • รายละเอียดกำหนดการ คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วันและเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208

อีเมล์ course.kapi@gmail.com

คุณทศพล โทร. 090-406-7828

คุณกัณทิมา โทร. 094-341-6805