KAPI Sports Day 2018 : Forever Young

 

กำหนดการสำคัญ

 รายชื่อสมาชิก

วันที่ 2 สิงหาคม 2561

กิจกรรม Kick off : KAPI Sport Day 2018 Forever Young

1. แข่งขันทายชื่อขนม

2. แข่งแต่งหน้าสวยงาม

3. แข่งความจำ วาดภาพ และทายภาพ สมุนไพร

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 – 19:00 น.

แข่งขันแบดมินตัน ประเภท คู่ผสม (รวม 3 เกมส์)

คู่ที่ 1

  ทีม 1

VS

  ทีม 1

คู่ที่ 2

  ทีม 2

VS

  ทีม 1

คู่ที่ 3

  ทีม 2

VS

  ทีม 2

คู่ที่ 4

  ทีม 1

VS

  ทีม 2

คู่ที่ 5

  ทีม 2

VS

  ทีม 1

คู่ที่ 6

  ทีม 2

VS

  ทีม 1

 หมายเหตุ นักกีฬาแต่ละสี ห้ามมีรายชื่อซ้ำกันในแต่ละชุด

 

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 16:00-19:00 น.

แข่งขันแบดมินตัน ประเภท หญิงคู่ (รวม 3 เกมส์)

คู่ที่ 1

  ทีม 1

VS

  ทีม 1

คู่ที่ 2

  ทีม 2

VS

  ทีม 1

คู่ที่ 3

  ทีม 2

VS

  ทีม 2

คู่ที่ 4

  ทีม 1

VS

  ทีม 2

คู่ที่ 5

  ทีม 2

VS

  ทีม 1

คู่ที่ 6

  ทีม 2

VS

  ทีม 1

 หมายเหตุ นักกีฬาแต่ละสี ห้ามมีรายชื่อซ้ำกันในแต่ละชุด

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00-19:00 น.

แข่งขันฟุตชอล ประเภท 7 คน (ในสนามชายไม่เกิน2คน) / (รวม 3 เกมส์)

คู่ที่ 1

  ทีม 1

VS

  ทีม 1

คู่ที่ 2

  ทีม 2

VS

  ทีม 1

คู่ที่ 3

  ทีม 2

VS

  ทีม 2

หมายเหตุ นักกีฬา แต่ละสีห้ามซ้ำรายชื่อกันในแต่ละชุด (ลงแข่งจริง 7 คน ในสนามมีผู้ชายไม่เกิน 2 คน)

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:00-19:00 น.

แข่งขันแชร์บอล ประเภท 7 คน (ในสนามชายไม่เกิน2คน) / (รวม 3 เกมส์)

คู่ที่ 1

  ทีม 1

VS

  ทีม 1

คู่ที่ 2

  ทีม 1

VS

  ทีม 2

คู่ที่ 3

  ทีม 2

VS

  ทีม 2

หมายเหตุ นักกีฬาส่งรายชื่อ ได้ 15 คน ลงแข่งจริง 7 คน เปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลา

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

13:00 – 17:00 น.

แข่งขันแชร์บอลรอบชิงชนะเลิศ

กีฬาฮาเฮ (กินวิบาก, วิ่งกระสอบ, วิ่งผลัดเติมน้ำ)

17:00 – 20:00 น.

พิธีมอบรางวัล และงานเลี้ยงขอบคุณบุคลกรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่