ร่วมแสดงความยินดี KAPI จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 27 ปี

KAPI ครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 29 กรกฏาคม โดยปีนี้สถาบันฯ ได้กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ : KAPI Forever Young” โดยดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ พร้อมด้วยรศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และนางวารุณี ธนะแพสย์ อดีตผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับสถาบันฯ  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันฯ ณ อาคารปฏิบัตรการวิจัยกลาง ชั้น 9