Kick off…งานพิธีเปิดกีฬาสี “KAPI Sport Game 2018: Forever Young”

Kick off … งานพิธีเปิดกีฬาสี “KAPI Sport Game 2018: Forever Young” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย
ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการฯ มอบธงสีให้แก่ผู้แทนสี โดยมีการแข่งขันกิจกรรมพิเศษภายใต้คอนเซ็ปของแต่ละสี คือ สีม่วง KAPIOKU สีส้ม GENGIGRAIN และสีเขียว ไพลไทย ภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย แข่งขันทายชื่อขนม แข่งขันแต่งหน้าสวยงาม และแข่งขันความจำ วาดภาพและทายภาพสมุนไพร โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งยังได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง