ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา)

  รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา)

ตำแหน่ง                 นักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อัตราเงินเดือน        12,000  บาท
สังกัด                     สำนักงานเลขานุการ.

 .

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)