30 สิงหานี้ พบกับบูธด้านพลังงานทดแทนจาก KAPI และเชิญร่วมสัมมนา “ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน”

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน” 

วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม 2561

เวลา  08.00–12.00 น.

ณ ห้องประชุมสัตตบุศย์ แกรนด์บอลลูน ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส   จังหวัดปทุมธานี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

“มาร่วมกำหนดแนวทางในการผลิตกำลังพลคนพลังงานเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาคผู้ประกอบการ”

 

***สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมเลขานุการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน 

ผู้ประสานงาน :  คุณพุฒ สระสำราญ (อนุ กรอ.อศ.)    092-392-9491

อ.อภิชาญ มูลละคร (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)    096-887-4850 

คุณบงกต อุดทัง (สำนักความร่วมมือและผช.เลขาอนุ กรอ.อศ.)    085-906-5499