บรรยากาศงานกิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561”

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 8 กันยายน 2561 บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และพัฒนาพี้นที่บริเวณรอบตึกสำนักงาน ในงาน”วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.” โดยมี ดร.ปฐมา จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล กล่าวรายงาน และดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

 

ภาพบรรยากาศงาน