งานวิจัย : การศึกษาบทบาทขององค์ประกอบไขมันในยางก้นถ้วยที่เตรียมจากน้ํายางธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติภายใต้สภาวะการเกิดออกซิเดชัน

ผู้แต่ง : เนตรดาว มุสิกมาศ, กล้าณรงค์ ศรีรอต, Eric Dubreucq, ศิริลักษณ์ เลียงประยูร, Laurent Vaysse