งานวิจัย : production of naphthoquinone in callus of Juglans regia L.(การทําวิจัยหลังปริญญาเอกในโครงการ ERASMUS-ALFABET 2016)

ผู้แต่ง : ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ดร.ลุค ไบเดิล และ ดร.คริสเตียน เจย์ อัลมานด์