ภาพกิจกรรมกีฬาสี KAPI Sport Game 2018 : Forever Young (กีฬาแชร์บอล)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมกีฬาสี KAPI Sport Game 2018 : Forever Young (กีฬาแชร์บอล)

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:00-19:00 น.

แข่งขันแชร์บอล ประเภท 7 คน (ในสนามชายไม่เกิน2คน) / (รวม 3 เกมส์)

คู่ที่ 1

  ทีม 1

VS

  ทีม 1

คู่ที่ 2

  ทีม 1

VS

  ทีม 2

คู่ที่ 3

  ทีม 2

VS

  ทีม 2

หมายเหตุ นักกีฬาส่งรายชื่อ ได้ 15 คน ลงแข่งจริง 7 คน เปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลา