คณะนักวิจัยจาก Guangxi Forestry Research Institute, China เข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ

 

 

คณะวิจัยจาก Guangxi Forestry Research Institute ประเทศจีน นำโดย ดร.เจียง กัวเจียง เดินทางมาเยี่ยมชมงานวิจัย ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

 

 

โดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมผลงานวิจัยในหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการเอนไซม์และการจัดการของเสีย หน่วยปฏิบัติการเส้นใยกระดาษและสิ่งทอ และหน่วยปฏิบัติการพืชพลังงานและไม้โตเร็ว จากการเยี่ยมชมงานวิจัยเบื้องต้น คณะวิจัยจาก Guangxi Forestry Research Institute ให้ความสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับน้ำมันสกัดจากวัตถุดิบต่าง ๆ และในอนาคตอาจมีแผนการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ต่อไป