ภาพบรรยากาศงาน KAPI New Year 2019 : กำหนดการ KAPI Sport Day 2018 Forever Young & งานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

 

 

 

กำหนดการการแข่งขันกีฬาสีฮาเฮ สามัคคีปีใหม่ภายในของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

(KAPI Sport Day 2018 Forever Young)

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.

เหยียบทำลายล้างลูก(โป่ง)

ศึกเก้าอี้ดนตรี

ปะแป้งฉะดะ

แข่งวิบาก(กรรม)


กำหนดการ

งานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 –  21.00 น.

ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

 

10.00 -12.00 น.      กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

16.00 – 11.00 น.     ลงทะเบียน

17.00 – 17.15 น.      พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2561

17. 15 – 17.30 น.    พิธีมอบรางวัลกีฬาสี

17.30 – 18.00 น.    เริ่มรับประทานอาหาร และฉาย VDO รวมภาพการแข่งขันกีฬาสี

18.00 – 20.15 น.   สังสรรค์ปีใหม่ จับฉลาก และฟังดนตรี จากวง KU acoustic