หลักสูตร TEBC สู่การเป็น STARTUP ด้านเครื่องสำอางด้วยสมุนไพรนวัตกรรม

พบกับหลักสูตร

STARTUP ด้านเครื่องสำอาง

ด้วยสมุนไพรนวัตกรรม

รับสมัครด่วนจำนวนจำกัด

Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic (TEBC)

หลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอางและความงามจากความคิดสร้างสรรค์

เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ รวมถึงการเป็น New Engine of Growth ของประเทศ

หลักสูตรที่ได้มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม นำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปต่อยอด เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขัน ให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ เกิดเป็นวิสาหกิจที่มีศักยภาพ สามารถอยู่ในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐกับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางรายใหม่

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ในส่วนของ การเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูงจากพืชและสมุนไพร เรียนรู้พื้นฐานการสร้างแบรนด์และการตลาดสำหรับเครื่องสำอางยุคใหม่  โดยสัมมนาในรูปแบบการบรรยายและศึกษางานในห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) โดยวิทยากรจากสถาบันผลผลิตเกษตรฯ ผู้เชี่ยวชาญในด้านวางแผนธุรกิจ การตลาด และด้านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง รวมถึงโอกาสในเปิดประสบการณ์ธุรกิจและมองหาโอกาสทางการตลาดเครื่องสำอางในต่างระเทศ และเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ที่สนใจในการในการทำธุรกิจด้านเครื่องสำอาง

- กลุ่มนักวิจัยที่ต้องการพัฒนางานวิจัยไปสู่งานในเชิงพาณิชย์

- เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางที่ต้องการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีอยู่

- เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางที่มองหาช่องทางใหม่ๆ ในการเดินธุรกิจ

 

สิ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับ

- แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูงจากพืชและสมุนไพร

- โอกาสในการส่งสินค้าจำหน่ายในต่างประเทศ

- โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจและแบรนด์เครื่องสำอาง

- โอกาสในการเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุน

- เครือข่ายที่ปรึกษาและผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอาง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    061-396-3666, 089-056-5651

    bit.ly/2S9df1t