สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มอบกระเช้าปีใหม่แด่ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบัน  ดร.ปฐมา จาตกานนท์  นายธนกิจ เฮียงโฮม  นางสาวชลลดา บุราชรินทร์  นางกาญจนา ขันติศิริ และนายทศพล อุมะมานิต ร่วมมอบกระเช้าแด่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภายในกระเช้าเป็นผลงานวิจัยเด่นของสถาบัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ ชีสเค้ก GENGI GRAIN และทองม้วนรสฟักทอง โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว  จากนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม KAPIOKU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ Thailand 4.0 และผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และการจัดการของเสีย ไวน์กระเจี๊ยบ และไวน์สับปะรด