ขอแสดงความยินดีกับคุณยุทธชัย สวัสดิ์พุดซา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในงานขอบคุณบุคลากรประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 คุณยุทธชัย สวัสดิ์พุดซา บุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ “ในงานขอบคุณบุคลากร” ประจำปี 2561 ครั้งที่12 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัย และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ โดยมีดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมแสดงความยินดี