นักวิจัย KAPI ดร.วราภรณ์ เข้ารับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25

ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยครั้งที่ 25 ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม แอทธินี กรุงเทพมหานคร

 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

การกระตุ้นการผลิตสารบีต้ากลูแคนและสารฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนสจากเห็ดกินได้ด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกัน

ดร. วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า “ฟังไจ” (Fungi) สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและยา ประกอบด้วย โปรตีน แป้งไขมันต่ํา และอุดมไปด้วยแร่ธาตุ วิตามินบีรวมวิตามินซี กรดไรโบฟลาวิน กรดนิโคตินิค ตลอดจนสารพฤกษเคมี นอกจากนี้เห็ดยังประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดบีต้ากลูแคน ซึ่งเป็นพอลิแซคคาไรด์ชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ต่อต้านจุลินทรีย์ และยังประกอบด้วยสารประกอบกลุ่มฟีนอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสอีกด้วย จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญมีส่วนช่วยชะลอความชรา จากงานวิจัยเบื้องต้นพบว่าเส้นใยเห็ด Auricularia delicata (RSPC00622) มีปริมาณสารบีต้ากลูแคนสูงที่สุด และเส้นใยเห็ด Perenniporia sp. (RSPG00139) มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดีที่สุด จากคุณสมบัติข้างต้นสารสกัดจากเส้นใยเห็ดสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสําอางได้เป็นอย่างดี หากสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตสารพฤกษเคมีดังกล่าวในเส้นใยเห็ดได้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์เส้นใยเห็ดได้มากขึ้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณสารบีต้ากลูแคนและสารฟีนอลิกจากเห็ดทั้ง 2 ชนิดโดยการใช้แสงสีจากหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ซึ่งมีงานวิจัยมากมายที่รายงานเกี่ยวกับผลของแสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสงในการเพิ่มปริมาณสารพฤกษเคมีของเห็ด

Stimulation of Production of beta-glucan and Phenolic Compounds Inhibiting Enzyme Tyrosinase from Edible Mushroom by Different Light Wave-Lengths