ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)

การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย จากวิทยากรและผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) ได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยช่วงเช้าพบกันที่ห้อง 224 ช่วงบ่ายจะแบ่งเป็น2ห้อง ได้แก่ ห้อง 221(Bioenergy) ห้อง 220(Bio economy) และร่วมชมงานวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯได้ที่บูธ G02