ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 2562

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจและความก้าวหน้าพัฒนาของหน่วยงาน โดยในช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถาบันฯ และบุคลากรในสถาบัน มีการต้อนรับหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีในงาน จากนั้นเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร โดยวิทยากร น.ท.ดร.ศิลัท เหรียญมณี และทีมงาน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ทั้งกิจกรรมเข้าฐานร่วมเล่นเกมต่างๆ วาดภาพ ใบ้คำ คีบหนังยาง ต่อโดมิโน่ ซึ่งในทุกๆฐานจะเน้นให้เกิดความสามัคคีระหว่างคนในสถาบัน