ร่วมพิธีทำบุญและวางพวงมาลา “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2560

วันที่ 1 กันยายน 2560 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นำบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญและวางพวงมาลา “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2560  ผู้เป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญ วางพวงมาลา เสวนาการอนุรักษ์ป่าไม้ การแสดงดนตรี  และทางสถาบันได้ร่วมวางพวงมาลา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน