ภาพบรรยากาศงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

 

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562” ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 โดยมี ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน