ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562

 

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2562 ช่วงเช้าเป็นพิธีการงานนนทรีสีทอง 62 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในช่วงเย็นบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ต่างร่วมกันจัดงานเลี้ยง และการแสดงส่งท้ายความสุขให้แก่นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง