ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 อัตรา

            ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

สังกัด :
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ จำนวน 1 อัตรา
ดูรายชื่อ : 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

กำหนดการ : 
 
 
วัน:  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
 
เวลา:  10.00 – 12.00 น.
 
สถานที่:  ห้องประชุม 2 ชั้น 2  อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
 
              สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรฯ บางเขน

2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  จำนวน 3 อัตรา

สังกัด :
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ จำนวน 1 อัตรา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จำนวน 1 อัตรา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลิเมอร์ชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
ดูรายชื่อ : 
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่
กำหนดการ : 
 
 
วัน:  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
 
เวลา:  10.00 – 12.00 น.
 
สถานที่:  ห้องประชุม 2 ชั้น 2  อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
 
              สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรฯ บางเขน
   

 

*ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์
ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

   02-942-8600-3 ต่อ 208

    aapnpm@ku.ac.th