ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 อัตรา

                    ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

สังกัด :
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ จำนวน 1 อัตรา
ดูรายชื่อ :

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

กำหนดการ :
วัน:  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา:  10.00 – 10.30 น.
สถานที่:  ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
              สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรฯ บางเขน

2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  จำนวน 3 อัตรา

สังกัด :
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ จำนวน 1 อัตรา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จำนวน 1 อัตรา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลิเมอร์ชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
ดูรายชื่อ :

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

กำหนดการ :
วัน:  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา:  10.30 – 12.00 น.
สถานที่:  ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
              สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรฯ บางเขน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ คุณนภา มารมย์
ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

   02-942-8600-3 ต่อ 208

    aapnpm@ku.ac.th