ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท

 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณจำนวน 1 อัตรา

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณจำนวน 1 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                             ปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาด้านจุลชีววิทยา
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์
……………………………ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิก


รายงานตัวภายในวันพุธที่ 11 ธันวาคมถึงวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

 

ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)