การบรรยายพิเศษเรื่อง “Vibrational Technology and Its Applications”

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการการจัดการความรู้ร่วมกับศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Vibrational Technology and Its Applications” ให้เกียรติบรรยายโดย Prof. Dr. Hoeil Chung อาจารย์จาก Department of Chemistry, College of Natural Sciences, Hanyang University, Seoul, KOREA ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. คณพล จุฑามณี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยมีนักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาโทและเอก เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 50 คน หลังจากจบการบรรยายทางผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ร่วมปรึกษาเรื่องการร่วมงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Hanyang University ในอนาคต

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA