บุคลากร KAPI คว้ารางวัล “BEST POSTER” ที่ 1 และ ที่ 2 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6 th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins

             ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทั้งสองท่าน นางสาวลลิตา คชารัตน์และนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ ได้รางวัล “BEST POSTER” ที่ 1 และ ที่ 2 จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6 th International Union of Microbiological Societies(IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins ที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

นางสาวลลิตา คชารัตน์ ได้รับรางวัลที่ 1 BEST POSTER

นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ได้รับรางวัลที่ 2 BEST POSTER

       

โดยทั้งสองท่านเป็นบุคคลกรสถาบันฯ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ