ด่วน!! เปิดรับสมัครการอบรมในหลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ รุ่นที่ 3 ปิดรับ 20 มิถุนายนนี้

ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ” รุ่นที่ 3 โดยจะอบรมในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ห้องประชุม 712 ชั้น 7 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งการอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) รวมถึงเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ท่านผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับปฏิบัติจริงและสามารถรับผลิตภัณฑ์จากการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถ้าหากท่านใดสนใจ อย่ารอช้า เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด   สมัครออนไลน์เท่านั้น! คลิกที่นี่ 😊ดูกำหนดการ☺️ คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  course.kapi@gmail.com  คุณทศพล โทร. 090-406-7828  คุณกัณทิมา โทร. 094-341-6805    

KAPI จัดประชุมวิชาการ ASEAN Bioenergy & Bioeconomy 2018 (ABB2018) และจัดแสดงผลงานเด่นในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ณ ไบเทค

    ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทน “ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 : ASEAN step toward Bioenergy and Bioeconomy Under Global Change” ณ ห้องประชุม 214 – 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งหมด 91 คน โดยพิธีเปิดงานในวันนี้นั้นได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Overview of Thailand Integrated Blueprint for Bioenergy” จาก ดร.ทวารัตน์ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน     ABB […]

KAPI ร่วมงานรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน

                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย มีภารกิจสำคัญในงานสอนงานวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และการเพิ่มมูลค่าเกี่ยวกับข้าวมาโดยตลอด การจัดกิจกรรมอันเนื่องด้วยการส่งเสริมการเกษตร จึงนับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง และ ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีตได้ถือเอาวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต้อนรับน้องใหม่ เนื่องจากเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ ที่พระมหากษัตริย์ไทย คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และสมเด็จพระอนุชา ได้เสด็จ ฯ เยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก และ ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี โดยใช้ชื่องานว่า “งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489” […]

KAPI จัดประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทน ASEAN Bioenergy & Bioeconomy 2018 (ABB 2018)

  พบกับงานประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทน ASEAN Bioenergy & Bioeconomy 2018  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียนชีวภาพ ณ ห้องประชุม 214 – 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พร้อมรับฟังบรรยายจาก ดร.ทวารัตน์ สูตะบุตร ในหัวข้อ “Overview of Thailand Integrated Blueprint for Bioenergy”  และรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านตลอดทั้งวัน ได้แก่ – ดร. วรกันต์ บูรพาธนะ – Dr. Wiratni Budhijanto – Assoc. Prof. Dr. Phung Le – รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต – Prof. Dr. Sudesh Kuma – Dr. Viktor Bruckman     […]

กฟผ. ร่วมกับ KAPI จัดฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเพาะกล้าไม้โตเร็วให้กับ 9 กลุ่มสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

กฟผ. นำโดย นายพุฒ สระสำราญ หัวหน้ากองวางแผนพัฒนาโครงการและชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับ KAPI จัดฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเพาะกล้าไม้โตเร็ว เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้แทนกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 9 กลุ่ม ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีวิไล จำกัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยางหัวแฮต – ป่าก่อ จำกัด   โดยงานนี้ทีม KAPI ซึ่งนำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมด้วยนักวิจัยด้านการเพาะกล้าไม้โตเร็วและการบริหารจัดการ นายเอกพงษ์ ธนะวัติ และ นายสมยศ ใจชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมนั้นนอกจากจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะกล้าไม้โตเร็วแล้วนั้น เรายังให้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งมั่นให้ชุมชนและกลุ่มสหกรณ์สามารถนำไปบริหารจัดการและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนาการเพาะกล้าไม้โตเร็วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน     นอกจากการฝึกอบรมแล้วนั้น นายณรงศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. […]

พบกับ KAPI ได้ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ที่บูธ D44 ณ ไบเทค

  ASEAN Sustainable Energy Week 2018 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านพบกับ KU BIOMASS ได้ที่งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ภายในงาน ท่านจะได้พบกับผลงานวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในด้านพลังงานทดแทน และพลังงานชีวภาพ รวมถึงองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ KAPIOKU นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับ Biomass Pro 2018 “ก้าวแรกสู่ธุรกิจพลังงานชีวมวล” ซึ่ง Biomass Pro 2018 นี้เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย KAPI เหมาะสำหรับธุรกิจพลังงานชีวมวล หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจพลังงานชีวมวล ด้วยความพร้อมด้านข้อมูลชีวมวล และการประมวลผลที่รวดเร็วและมีความแม่นยำ การเริ่มต้นธุรกิจด้านชีวมวลจะไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม เราเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมได้ฟรีที่งานนี้เท่านั้น!     แล้วพบกันที่บูธ D44 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. […]

KAPI นำผลงานวิจัยจัดนิทรรศการในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561

                ขอเชิญทุกท่านพบกับ “ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ และ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ทำจากแป้งข้าวหอมมะลิ” ได้ในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. วันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 สถานที่ กรมการข้าว                                สืบเนื่องจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ได้” ให้เข้าร่วมจัดแสดงการจัดนิทรรศการในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในธีม “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ซึ่งผลงานนี้ ดร.ปฐมา จาตกานนท์ […]

การอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน”

                         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน”  ทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 เมษายน 2561  รุ่นที่ 2  วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด ในการอบรมครั้งนี้                      ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลสอบการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง             นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ระดับ                  ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน    28,500  บาท สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ […]

1 2 3 13