นักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3”

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทีมนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เอกพงษ์ ธนะวัติ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อรชา แซ่ตัน, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์ และเทพา ผุดผ่อง) ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัย (โปสเตอร์) เรื่อง “การประเมินความเหมาะสมและทางเลือกที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับสวนป่าไม้โตเร็วโดยใช้วิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว” (Suitability Assessment and Optimization of Land Use for Fast-Growing Tree Plantation by GIS-Based Approach: Case Study in Sakaeo Province) ในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3” (The 3rd Naresuan Conference […]

5 เรื่อง ที่นักวิจัยต้องรู้ : การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย.

Motion Graphic สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา ได้เสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย. 2. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง 3. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหารใหม่ 4. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหาร 5. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการกล่าวอ้าง   จัดทำโดย โครงการการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด : คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร    

คณะนักวิจัยจาก Guangxi Forestry Research Institute, China เข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ

    คณะวิจัยจาก Guangxi Forestry Research Institute ประเทศจีน นำโดย ดร.เจียง กัวเจียง เดินทางมาเยี่ยมชมงานวิจัย ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561     โดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมผลงานวิจัยในหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการเอนไซม์และการจัดการของเสีย หน่วยปฏิบัติการเส้นใยกระดาษและสิ่งทอ และหน่วยปฏิบัติการพืชพลังงานและไม้โตเร็ว จากการเยี่ยมชมงานวิจัยเบื้องต้น คณะวิจัยจาก Guangxi Forestry Research Institute ให้ความสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับน้ำมันสกัดจากวัตถุดิบต่าง ๆ และในอนาคตอาจมีแผนการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ต่อไป      

KAPI จัดงานเดิน-วิ่ง Run for Better Life ครั้งที่ 1 เมื่อ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเดิน-วิ่ง RUN for BETTER LIFE ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 แบ่งเป็นประเภท 3 กิโลเมตร (Fun Run) และ 10 กิโลเมตร (Mini-Marathorn) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมเปิดงานครั้งนี้  พิธีกรผู้ดำเนินงาน คือ คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และยังเพิ่มสีสันในงานด้วยวงดนตรี KU acoustic   ได้ sponsor ร่วมสมทบทุน น้ำ และอาหารมามากมายได้แก่ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท […]

ภาพกิจกรรมกีฬาสี KAPI Sport Game 2018 : Forever Young (กีฬาแชร์บอล)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมกีฬาสี KAPI Sport Game 2018 : Forever Young (กีฬาแชร์บอล)   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:00-19:00 น. แข่งขันแชร์บอล ประเภท 7 คน (ในสนามชายไม่เกิน2คน) / (รวม 3 เกมส์) คู่ที่ 1   ทีม 1 VS   ทีม 1 คู่ที่ 2   ทีม 1 VS   ทีม 2 คู่ที่ 3   ทีม 2 VS   ทีม 2 หมายเหตุ นักกีฬาส่งรายชื่อ ได้ 15 คน […]

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.เอก ด้านวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมีโพลิเมอร์ วนผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมเคมี)

  รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง                 นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน        28,500  บาท สังกัด                     ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ […]

ประกาศเกี่ยวกับการสมัครงาน / ผลการสอบข้อเขียน / ผลการสอบสัมภาษณ์ และอื่นๆ

♦  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.เอก ด้านวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมีโพลิเมอร์ วนผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมเคมี) ♦  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.โท เภสัชศาสตร์) ♦  ประกาศขยายเวลา รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา) ♦  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท ♦  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ) ♦  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย (สังกัดฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ)  ♦  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย  ♦  ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย(ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ♦  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย  ♦  ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี […]

Prof. Dr. Marena Manley จาก Faculty of AgriSciences, Stellenbosch University ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 Prof. Dr. Marena Manley จาก Faculty of AgriSciences, Stellenbosch University, South Africa ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี Near-Infrared Spectroscopy ในการวิจัยเมล็ดธัญพืชและผลิตภัณฑ์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ณ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะนักวิจัยของห้องปฏิบัติการฯ ได้แก่ ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี และคุณไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัยและกิจกรรมความร่วมมือด้าน Near-Infrared Spectroscopy ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโปรแกรมการวิจัยระยะสั้น ณ Stellenbosch University, South Africa

ประกาศงานพัสดุ(ประกวดราคา)

  ♦  ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง) 2. ประกาศประกวดราคาตู้ปฏิบัติงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 2.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.) 4. ประกาศประกวดราคาตู้อบความร้อนแบบสูญญากาศ ขนาด 115 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 4.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.) 5. ประกาศประกวดราคาถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 10 ลิตร สำหรับเลอรี่ที่มีปริมาณของแข็งสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 5.1 รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.) 6. ประกาศประกวดราคาเครื่องวัดความยาวราก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนฯ กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิง พลังงานทดแทน และโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อม ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบในการพิจารณาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จํานวน 23 ราย แล้วนั้น จึงให้ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อนกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน จํานวน 23 ราย ดังประกาศตามเอกสารแนบ(คลิกที่นี่) หรือดูรายชื่อตามรายการด้านล่างนี้ 1. บริษัท พิทชฎา พาราวู้ด จํากัด 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลําพูนดีเอสพูด 3. บริษัท แอล.วาย.ซี รวมผล จํากัด 4. บริษัท บ๋อรุ่น จํากัด 5. บริษัท เค.พี. อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด 6. บริษัท เค.พี.เชียงราย จํากัด 7. […]

1 2 3 22