ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ภายใต้ชื่อ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินและรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 ดังนี้ 1.รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และ นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)   กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น) ชนะเลิศ          ผลงาน เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน ผู้เข้าประกวด นายธรรมนูญ รุจิญาติ และ นายรัตนพงค์ แก้วนรา รองชนะเลิศ      ผลงาน คาร์บอนโฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน ผู้เข้าประกวด นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม ชมเชย            ผลงาน อิทธิพลของไอน้ำควบแน่นเหลือทิ้งจากออโตแคลฟที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและ เชิงกลของวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์สมรรถนะสูง ผู้เข้าประกวด นายชยานนท์ […]

ด่วน ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ นักวิจัย ป.เอก สังกัด NIR)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ นักวิจัย ป.เอก สังกัด NIR)  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายชื่อผู้สมัครและ วัน เวลา สถานที่สอบดังนี้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น ๒ อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง  คลิกชมประกาศฉบับเต็ม   ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ                   02942-8600-3 ต่อ 208             […]

เปิดรับสมัครหลักสูตร TEBC รุ่นที่ 3 สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอางของคุณอย่างยั่งยืน

กลับมาอีกครั้ง กับหลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก(Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic) season 3   หลักสูตรที่จะสร้างความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ เกิดเป็นวิสาหกิจที่มีศักยภาพและยั่งยืนในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและก้าวหน้า ทำให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิสาหกิจใหม่ๆ ตามกระแสโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยีและการค้าในระดับนานาชาติ หลักสูตร Exclusive แบบนี้ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ! ประโยชน์ที่จะได้รับ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูงจากพืชและสมุนไพร โอกาสในการส่งสินค้าจำหน่ายในต่างประเทศ โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจและแบรนด์เครื่องสำอาง โอกาสในการเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนจาก TCELS (THAILAND CENTER OF EXCELLENCE FOR LIFE SCIENCES (PUBLIC ORGANIZATION)) เครือข่ายที่ปรึกษาและผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอาง การเข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสารสกัดสมุนไพรเพื่อนำมาต่อยอดในธุรกิจ   ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ถึง 31 มค 63 เริ่มเรียนครั้งแรก 9 กพ 63 เป็นต้นไป   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 061-396-3666 LINE@ : […]

ด่วน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายชื่อผู้สมัครและ วัน เวลา สถานที่สอบดังนี้ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ ๑ ดร.ภญ ภัทรกร โพธิ์วัน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร  คลิกชมประกาศฉบับเต็ม   ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ                   02942-8600-3 ต่อ 208   […]

สุดยอดนักวิจัย ดร.รังสิมา ชลคุป ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2562

                   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รังสิมา ชลคุป นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ ซึ่ง ดร.รังสิมา ได้เข้ารับรางวัลในช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.          

ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงขอบคุณ ประจำปี 2562

                 มาดูภาพบรรยากาศความประทับใจของพวกเราชาว KAPI ในงานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงขอบคุณ ประจำปี 2562 ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 โรงแรม KU HOME (เคยูโฮม) ซึ่งมีบุคลากร KAPI เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามมาชมภาพบรรยากาศกันค่ะ   วีดีโอสรุปภาพกิจกรรมของชาว KAPI ประจำปี 2562        

ผู้บริหาร KAPI และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ

          เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ นำกระเช้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เซ็ตกาแฟ แบรนด์ KAPIOKU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากพัฒนาจากงานวิจัยของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 27 ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท

 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณจำนวน 1 อัตรา  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณจำนวน 1 อัตรา 1. ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                             ปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาด้านจุลชีววิทยา สังกัด              […]

KAPI ร่วมงานครบรอบ 56 ปี วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ครบรอบ 56 ปี

              เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562  เวลา 17.00 นาฬิกา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ) นางกาญจนา ขันติศิริ นางกัณทิมา โอชารสและนางสาวจิตติมา นิลแนม เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ครบรอบ 56 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ดังนี้           กิจกรรมภายในหอประชุม เริ่มเวลา 17.00  ประกอบด้วย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และ เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวงดนตรีสากล KU Band การฉายวีดิทัศน์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ […]

1 2 3 4 35