ร่วมแสดงความยินดี KAPI จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 27 ปี

KAPI ครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 29 กรกฏาคม โดยปีนี้สถาบันฯ ได้กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ : KAPI Forever Young” โดยดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ พร้อมด้วยรศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และนางวารุณี ธนะแพสย์ อดีตผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับสถาบันฯ  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันฯ ณ อาคารปฏิบัตรการวิจัยกลาง ชั้น 9    

KAPI ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

  บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.        

ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการอบรมสัมมนา “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล”

ห้องปฎิบัติการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมด้านอ้อยและน้ำตาล อาจารย์และนิสิตนักศึกษา นักวิชาการที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายอบรม เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล” ณ ห้องประชุม 105 ตึกมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-17.00 น. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการวิเคราะห์คุณภาพด้วย วิธี Near infrared spectroscopy ในอุตสาหกรรมอ้อย     ภายในงาน ท่านจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ Prof. Yukihiro OZAKI อดีตอธิการบดี Kwansei Gakuin University, Japan และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ บรรยายภายใต้หัวข้อ “The principle of NIR spectroscopy and the application in sugarcane industry in JAPAN”  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน ซึ่งการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   […]

พิธีเปิดงาน Thailand 4.0 @KU-KAPI “FROM FARM TO PHARMA” และกิจกรรม Workshop วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

  ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน Thailand 4.0 @KU-KAPI “FROM FARM TO PHARMA” ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ท่านผู้ก่อตั้งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และอดีตผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ คุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร ผู้บริหารสยามดิสคัฟเวอรี่ และ คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ทูต TGDA 2018 เป็นผู้ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟรีถึง 2 กิจกรรม ได้แก่ Workshop “ความงาม…ของขวัญจากธรรมชาติ” งาน DIY จากกระดาษห่อของขวัญ Reuse ได้ ภายใต้แบรนด์ “a piece(s) of paper” พร้อมผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย และ “BAKING […]

KAPI เปิดบ้านต้อนรับ “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 85 เยี่ยมชมผลงานวิจัย

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) เปิดบ้านต้อนรับ “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 85 ประกอบด้วยข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 130 คน มาศึกษาดูงานที่อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาการเกษตรในมิติต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร     โดยการเยี่ยมชมผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดแสดงผลงานวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมด้วยกันทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ – เทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลและพืชพลังงาน – ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง – การตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยไม่ทำลาย – เทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท        

KAPI ร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน “โครงการหลวง 49” น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 61 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมงานแถลงข่าวโครงการหลวง 49 น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” โดยทางสถาบันฯ ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานทดสอบจากการวิจัย โดยมีการแถลงข่าวในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุนวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเลือกซื้อชุดผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ KAPIOKU เจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด ยาเหลือง ยาหม่อง ต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และอื่นๆ อีกมากมาย ในงานโครงการหลวง ครั้งที่ 49 ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อสืบสาน รักษา […]

เริ่มแล้ว Thailand 4.0 @KU-KAPI “FROM FARM TO PHARMA” งานแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16-31 ก.ค. นี้

  เริ่มต้นแล้ววันนี้กับงาน Thailand 4.0 @KU-KAPI ภายใต้แนวคิด “FROM FARM TO PHARMA” งานแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน Thailand 4.0 @KU-KAPI “FROM FARM TO PHARMA” งานแสดงการนำงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม New S-curve อาทิ Bioenergy Bio-healthcare Bio-active compounds Biochemical และ Biopolymer นอกจากนี้ ท่านยังจะได้พบกับหลากหลายผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2018 มาแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียวทุกท่าน     ในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ที่รวบรวมนำองค์ความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จำนวนมากมาให้ท่านได้ชม ซึ่ง KAPI ได้คัดสรรมา โดยเฉพาะผลงานเด่น “ด้านข้าว” […]

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2561

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน โดยผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม K 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 43 ราย แบ่งออกเป็นเป็น นิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ราย และนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น 31 ราย ประกอบไปด้วย – มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ราย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ราย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 ราย – มหาวิทยาลัย.ธรรมศาสตร์ 1 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ […]

ประกาศประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์รายการชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์รายการชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 เครื่องระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,237,350.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ เช่าครุภัณฑ์รายการชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 เครื่อง ดังมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิกที่นี่

เตรียมตัวพบกับ “FROM FARM TO PHARMA: Thailand 4.0 @KU-KAPI” นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี!

พบกับ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน Thailand 4.0 @KU-KAPI “FROM FARM TO PHARMA” การนำงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม New S-curve อาทิ Bioenergy Bio-healthcare Bio-active compound Biochemical Biopolymer นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2018 มาแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียวทุกท่าน     ท่านจะได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ที่รวบรวมนำองค์ความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จำนวนมากมาให้ท่านได้ชม ซึ่ง KAPI ได้คัดสรรมา โดยเฉพาะผลงานเด่น “ด้านข้าว”  ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2561 เปิดให้เข้าชม เวลา 10:30 – 20:00 น. สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 5  […]

1 2 3 4 5 17