KAPI จัดประชุมวิชาการ ASEAN Bioenergy & Bioeconomy 2018 (ABB2018) และจัดแสดงผลงานเด่นในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ณ ไบเทค

    ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทน “ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 : ASEAN step toward Bioenergy and Bioeconomy Under Global Change” ณ ห้องประชุม 214 – 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งหมด 91 คน โดยพิธีเปิดงานในวันนี้นั้นได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Overview of Thailand Integrated Blueprint for Bioenergy” จาก ดร.ทวารัตน์ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน     ABB […]

KAPI จัดประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทน ASEAN Bioenergy & Bioeconomy 2018 (ABB 2018)

  พบกับงานประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทน ASEAN Bioenergy & Bioeconomy 2018  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียนชีวภาพ ณ ห้องประชุม 214 – 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พร้อมรับฟังบรรยายจาก ดร.ทวารัตน์ สูตะบุตร ในหัวข้อ “Overview of Thailand Integrated Blueprint for Bioenergy”  และรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านตลอดทั้งวัน ได้แก่ – ดร. วรกันต์ บูรพาธนะ – Dr. Wiratni Budhijanto – Assoc. Prof. Dr. Phung Le – รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต – Prof. Dr. Sudesh Kuma – Dr. Viktor Bruckman     […]

กฟผ. ร่วมกับ KAPI จัดฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเพาะกล้าไม้โตเร็วให้กับ 9 กลุ่มสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

กฟผ. นำโดย นายพุฒ สระสำราญ หัวหน้ากองวางแผนพัฒนาโครงการและชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับ KAPI จัดฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเพาะกล้าไม้โตเร็ว เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้แทนกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 9 กลุ่ม ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีวิไล จำกัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยางหัวแฮต – ป่าก่อ จำกัด   โดยงานนี้ทีม KAPI ซึ่งนำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมด้วยนักวิจัยด้านการเพาะกล้าไม้โตเร็วและการบริหารจัดการ นายเอกพงษ์ ธนะวัติ และ นายสมยศ ใจชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมนั้นนอกจากจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะกล้าไม้โตเร็วแล้วนั้น เรายังให้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งมั่นให้ชุมชนและกลุ่มสหกรณ์สามารถนำไปบริหารจัดการและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนาการเพาะกล้าไม้โตเร็วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน     นอกจากการฝึกอบรมแล้วนั้น นายณรงศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. […]

การสัมมนา “Thai – Brazilian Active Ingredient for Global Cosmetics Market”

TTTTTTTเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ร่วมกับบริษัท  Quality Plus Aesthetic International Co. Ltd., จัดเสวนา Thai – Brazilian Active Ingredient for Global Cosmetics Market (ไขความลับสารสกัดบราซิล – ไทย เจาะตลาดเครื่องสำอางโลก) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสกัดใหม่สำหรับเครื่องสำอาง ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการนำสารสกัดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทต่างๆ และให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจความงามด้วยแนวคิดดิจิทัล . TT TT . การเสวนาครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น .            – หัวข้อ “ตลาดเครื่องสำอางบราซิล โอกาสเครื่องสำอางไทยในต่างประเทศ ” บรรยายโดย Mr. Renan Quenca Co-founder, BIodiversité […]

การเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัยสารสกัดไทยก้าวสู่ตลาดเครื่องสำอางโลก”

.     สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนรับฟัง…การเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัยสารสกัดไทยก้าวสู่ตลาดเครื่องสำอางโลก” ร่วมเสวนาโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พบกันในงาน “Thai – Brazilian Active Ingredient for Global Cosmetics Market” ไขความลับสารสกัดบราซิล เจาะตลาดเครื่องสำอางโลก ใน วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 17:00 น. ณ ห้องบุหลัน พิทักษ์พล ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนี้ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดทั้งไทยและต่างประเทศ ในหัวข้อที่ทันสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง! อาทิ เทคโนโลยีการกักเก็บสารสกัดจากธรรมชาติในระดับนาโน เทคโนโลยีสารสกัดเม็ดสีชีวภาพ สำหรับเครื่องสำอาง การรับมือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจความงามด้วยแนวคิดดิจิทัล และอีกมากมาย . สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก . T

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมปรึกษาหารือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก. วิทยาเขตสกลนคร ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.มะลิวลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) ดร.สุพนิดา วินิจฉัย (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) และ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

Prof. Dr. Satoru Tsuchikawa ร่วมปรึกษาหารือกับทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

วันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้แก่ นางวารุณี ธนะแพสย์ (ที่ปรึกษา) ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี ตลอดจนอาจารย์และนิสิตสมาชิกของศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Satoru Tsuchikawa

KAPI จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ร่วมกับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐานการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

KAPI นำสองผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Eat me และ Chew D ร่วมงาน SmartBiz Expo ณ ประเทศจีน

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และนางสาวประภัสสร รักถาวร นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมเดินทางพร้อมกับคณะอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไปนำเสนอผลงานนวัตกรรม 2 ผลงานได้แก่ “Eat me”

ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมประชุม Kochi University International joint alumni meeting 2017

เมื่อวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2560 ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เดินทาง ไปร่วมประชุม Kochi University International joint alumni meeting 2017

1 2 3 5