KAPI ร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน “โครงการหลวง 51”

       สถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยของสถาบันฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 51”ภายใต้แนวความคิด “ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น” วันที่ 6-16 สิงหาคม 63 ณ เซ็นทรัลเวิลด์       โดยในปีนี้สถาบันฯได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยมาร่วมออกบูธและจำหน่ายในราคาพิเศษ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม KAPIOKU, ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN 4 สูตร และผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพไพรสยาม (Plai Siam) รวมถึงผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายกลุ่มงานวิจัย เช่น ต้นไม้ มาจำหน่ายในงานนี้ด้วย         

รายการต้มยำอัมรินทร์ เชิญนักวิจัย KAPI ร่วมพูดคุยเรื่องนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพ

          เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รายการต้มยำอัมรินทร์ เชิญคุณประภัสสร รักถาวร นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ และ ดร.ปิยนารถ ศรชัย กรรมการผู้จัดการ บจก. ที.เอส.ที.เฮลท์ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ “DCL นวัตกรรมงานวิจัย ข้าวโพดม่วง เพื่อสุขภาพ” ในรายการกับ 3 พิธีกร ดร.อั๋น ภูวนาท, คุณเอิ๊ก พรหมพร และคุณกระติ๊บ ชวัลกร         สนใจต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ของสถาบันฯ สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันผลิตผลแกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีเมล์ kapi@ku.th หรือ โทร 02-942-8600-3

KAPI ร่วมโชว์นวัตกรรมงานวิจัยในงานสมัชชา BCG : ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

             เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และ น.ส.ประภัสสร รักถาวร นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เป็นตัวแทนสถาบันฯ ร่วมโชว์ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้แก่ สารแซนโทนจากเปลือกมังคุด และผลิตภัณฑ์ชุดไพลสยาม ซึ่งประกอบด้วย ยาหม่อง น้ำมันเหลือง และแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อย เนื่องในงานสมัชชา BCG : ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันฯ

ขอเชิญดาวน์โหลดข้อมูล Infographic สรุปผลการศึกษาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรตาม BCG Model

           ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินงาน “โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรตาม BCG Model” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสมดุลแก่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศ 2) เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมัน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการพัฒนากับอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ            ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model (Bio Circular Green Economy) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) จึงมีความจำเป็นและนำมาซึ่งแนวทางและข้อเสนอแนะในการสร้างความสมดุลแก่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศ ส่งเสริมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมัน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รวมไปถึงเป็นแนวทางในการขยายผลการพัฒนากับอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เตรียมความพร้อมวางแผนธุรกิจและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ บัดนี้ทางโครงการฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้   ดาวน์โหลดข้อมูล Infographic […]

เปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563

เปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดีและภาคเอกชน อาทิ มีสทีน ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ Bangkok Ivf Center Lardplao โดยการนำของศาสตราจารย์ อุทัยรัตน์ ณ นคร และนายณัฐพัชร โชติพรพันธ์ ศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตบทเพลงและวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ชื่อเพลง “วรขัตติยราชนารี”เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563           ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน […]

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบ3)

  ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบที่ 3)                 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบที่ 3) และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบในการพิจารณาผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 13 ราย แล้วนั้น จึงให้ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังประกาศ หรือดูรายชื่อตามรายการด้านล่างนี้ รายชื่อผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 13 ราย ………….1. บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด ……………2. โรงอบพูนทรัพย์ ………….3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด […]

ชวนฟัง LIVE สดเรื่อง DCL นวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพในรายการ HOTLINE สายสุขภาพ

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รายการสด HOTLINE สายสุขภาพ นำเสนอเรื่อง “DCL นวัตกรรมงานวิจัย ข้าวโพดม่วง เพื่อสุขภาพ”  โดยเชิญ คุณประภัสสร รักถาวร นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ และ ดร.ปิยนารถ ศรชัย กรรมการผู้จัดการ บจก. ที.เอส.ที.เฮลท์พร้อมแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม DCL ร่วมพูดคุยในรายการ                    การพัฒนาอันยาวนานกว่า 8 ปี ของนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL ตัวช่วยยับยั้งการเกิดคอเลสเตอรอล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค     […]

นักวิจัย KAPI ร่วมพูดคุยเรื่องนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพ ในรายการ HOTLINE สายสุขภาพ

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รายการ HOTLINE สายสุขภาพนำเสนอเรื่อง ข้าวโพดม่วง เพื่อสุขภาพ ลดคอเลสเตอรอล ลด LDL เพิ่ม HDL โดยเชิญ คุณประภัสสร รักถาวร นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ และ ดร.ปิยนารถ ศรชัย กรรมการผู้จัดการ บจก. ที.เอส.ที.เฮลท์ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ                    การพัฒนาอันยาวนานกว่า 8 ปี ของนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL ตัวช่วยยับยั้งการเกิดคอเลสเตอรอล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค   […]

ชวนฟัง คุณประภัสสร รักถาวร เล่าถึงที่มาและเกร็ดความรู้นวัตกรรมข้าวโพดม่วงจนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดคอเลสเตอรอล DCL

            “คอเลสเตอรอลสูง” ปัญหาที่ไม่มีใครอยากเจอ จุดเริ่มต้นงานวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติ ผสานองค์ความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือ เกิดเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดม่วงเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL                   ‘ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL’ ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากงานวิจัย โดยบริษัท T.S.T. health จำกัด นำ ‘นวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดม่วง’ ผลผลิตจากงานวิจัยของ KAPI นำโดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ คุณประภัสสร รักถาวร และทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL จากนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดม่วงเพื่อสุขภาพนี้ เหมาะกับกลุ่มที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูง และผู้ที่รักสุขภาพ ดูแลสุขภาพ     สนใจต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ของสถาบันฯ สามารถติดต่อได้ที่ […]

1 2 3 22