นักวิจัย KAPI ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ Eucalyptus 2018 ณ ประเทศฝรั่งเศส

    นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ นายเอกพงษ์ ธนะวัติ และนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ นักวิจัยกิตติมศักดิ์จาก CSIRO ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย “Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand” ในงานประชุมวิชาการ Eucalyptus 2018  ภายใต้หัวข้อ  Managing Eucalyptus plantation under global changes ณ Le Corum เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย CIRAD และ IUFRO Managing Eucalyptus plantation under global changes สำคัญอย่างไร? ทั่วโลกมีพื้นที่เพาะปลูกยูคาลิปตัสพื้นที่มากกว่า […]

KAPI ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยเด่นในงาน China ASEAN Expo 2018 ครั้งที่ 15 ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเครื่องสำอางมาจัดแสดงในงาน The 6th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation และ งาน China ASEAN Expo 2018 ครั้งที่ 15 ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน 2561 ณ Nanning International Convention and Exhibition Center        ผลงานเด่นที่นำไปจัดแสดงนี้เป็นผลงานภายใต้โครงการขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่นำเอาองค์ความรู้ด้านการงานวิจัยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยคัดเลือกผลงานเด่น จำนวน 17 ผลงาน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนข้าวและโปรตีนไหมภายใต้แบรนด์ KAPIOKU และผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิภายใต้แบรนด์ GENGIGRAIN และยังมีผลงานวิจัยอื่นๆ อาทิ ลิปบาล์มและเซรั่มจากโปรตีนและน้ำมันจากมะม่วง เซรั่มจากน้ำมันและสารสกัดจากกาแฟ […]

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย  ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา)  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    

เปิดรับสมัคร RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

  เริ่มสมัครแล้ววันนี้..ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เดิน-วิ่ง RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 🏅 👉 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม เป็นต้นไป ศึกษาวิธีการสมัคร คลิก    

การประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University

The 1st Joint Symposium Tokyo Institute of Technology & KAPI, Kasetsart University ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Tokyo Institute of Technology ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 – 14:35 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยได้เรียนเชิญทีมคณาจารย์จาก School of Life Science […]

30 สิงหานี้ พบกับบูธด้านพลังงานทดแทนจาก KAPI และเชิญร่วมสัมมนา “ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน”

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน”  วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม 2561 เวลา  08.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบุศย์ แกรนด์บอลลูน ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส   จังหวัดปทุมธานี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) “มาร่วมกำหนดแนวทางในการผลิตกำลังพลคนพลังงานเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาคผู้ประกอบการ”   ***สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมเลขานุการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน  ผู้ประสานงาน :  คุณพุฒ สระสำราญ (อนุ กรอ.อศ.)    092-392-9491 อ.อภิชาญ มูลละคร (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)    096-887-4850  คุณบงกต อุดทัง (สำนักความร่วมมือและผช.เลขาอนุ กรอ.อศ.)    085-906-5499      

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) ตกลงร่วมกันทําวิจัย และพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อการวิจัยและพัฒนาในเรื่องแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ซึ่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หรือ KAPI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในการทําวิจัย และพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าของบริษัทให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน สร้างความรู้ ความเข้มแข็ง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรอบพื้นที่ โอกาสนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการวิจัยและพัฒนาในเรื่องแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานร่วมกับนายประชา เหตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน)     ดร.จงรัก […]

พบกับผลิตภัณฑ์จาก KAPI ณ งานโครงการหลวงครั้งที่ 49

ขอเชิญท่านพบกับงานโครงการหลวงครั้งที่ 49 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานท่านจะได้พบกับผลิตภัณฑ์จากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้สถาบันเราได้มีการวิจัยในหลายหน่วยงาน จึงมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม   ต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช – กล้อยหอมทอง – กล้วยไข่ – ฟ้าทะลายโจร – กวัก – หนังสือวัสดุชีวภาพ – เสื้อครามสีฟ้าชายและหญิง – ไหมกลุ่ม – ต่างหูโครเชต์     – ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม KAPIOKU – เจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด – Nature Vista Beta Glucan Essence – น้ำมันเหลืองไพล – ยาหม่องไพล  แป้งข้าวหอมมะลิ Gengigrain 4 สูตร […]

ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการอบรมสัมมนา “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล”

ห้องปฎิบัติการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมด้านอ้อยและน้ำตาล อาจารย์และนิสิตนักศึกษา นักวิชาการที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายอบรม เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล” ณ ห้องประชุม 105 ตึกมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-17.00 น. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการวิเคราะห์คุณภาพด้วย วิธี Near infrared spectroscopy ในอุตสาหกรรมอ้อย     ภายในงาน ท่านจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ Prof. Yukihiro OZAKI อดีตอธิการบดี Kwansei Gakuin University, Japan และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ บรรยายภายใต้หัวข้อ “The principle of NIR spectroscopy and the application in sugarcane industry in JAPAN”  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน ซึ่งการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   […]

พิธีเปิดงาน Thailand 4.0 @KU-KAPI “FROM FARM TO PHARMA” และกิจกรรม Workshop วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

  ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน Thailand 4.0 @KU-KAPI “FROM FARM TO PHARMA” ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ท่านผู้ก่อตั้งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และอดีตผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ คุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร ผู้บริหารสยามดิสคัฟเวอรี่ และ คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ทูต TGDA 2018 เป็นผู้ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟรีถึง 2 กิจกรรม ได้แก่ Workshop “ความงาม…ของขวัญจากธรรมชาติ” งาน DIY จากกระดาษห่อของขวัญ Reuse ได้ ภายใต้แบรนด์ “a piece(s) of paper” พร้อมผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย และ “BAKING […]

1 2 3 15