ชวนฟัง LIVE สดเรื่อง DCL นวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพในรายการ HOTLINE สายสุขภาพ

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รายการสด HOTLINE สายสุขภาพ นำเสนอเรื่อง “DCL นวัตกรรมงานวิจัย ข้าวโพดม่วง เพื่อสุขภาพ”  โดยเชิญ คุณประภัสสร รักถาวร นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ และ ดร.ปิยนารถ ศรชัย กรรมการผู้จัดการ บจก. ที.เอส.ที.เฮลท์พร้อมแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม DCL ร่วมพูดคุยในรายการ                    การพัฒนาอันยาวนานกว่า 8 ปี ของนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL ตัวช่วยยับยั้งการเกิดคอเลสเตอรอล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค     […]

นักวิจัย KAPI ร่วมพูดคุยเรื่องนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพ ในรายการ HOTLINE สายสุขภาพ

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รายการ HOTLINE สายสุขภาพนำเสนอเรื่อง ข้าวโพดม่วง เพื่อสุขภาพ ลดคอเลสเตอรอล ลด LDL เพิ่ม HDL โดยเชิญ คุณประภัสสร รักถาวร นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ และ ดร.ปิยนารถ ศรชัย กรรมการผู้จัดการ บจก. ที.เอส.ที.เฮลท์ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ                    การพัฒนาอันยาวนานกว่า 8 ปี ของนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดสีม่วงเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL ตัวช่วยยับยั้งการเกิดคอเลสเตอรอล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค   […]

ชวนฟัง คุณประภัสสร รักถาวร เล่าถึงที่มาและเกร็ดความรู้นวัตกรรมข้าวโพดม่วงจนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดคอเลสเตอรอล DCL

            “คอเลสเตอรอลสูง” ปัญหาที่ไม่มีใครอยากเจอ จุดเริ่มต้นงานวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติ ผสานองค์ความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือ เกิดเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดม่วงเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL                   ‘ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL’ ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากงานวิจัย โดยบริษัท T.S.T. health จำกัด นำ ‘นวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดม่วง’ ผลผลิตจากงานวิจัยของ KAPI นำโดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ คุณประภัสสร รักถาวร และทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL จากนวัตกรรมงานวิจัยข้าวโพดม่วงเพื่อสุขภาพนี้ เหมาะกับกลุ่มที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูง และผู้ที่รักสุขภาพ ดูแลสุขภาพ     สนใจต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ของสถาบันฯ สามารถติดต่อได้ที่ […]

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 หรือ TGDA2020 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 Siam Paragon โดยมี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นประธานในพิธี และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานโครงการประกวดในปี 2020 นี้ นอกจากนี้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน ได้กล่าวถึงภาพรวมการตัดสินในปีนี้ และสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทย พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพื้นที่การจัดงานจากศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งสยามพารากอนได้ให้การสนับสนุนการประกวด TGDA มาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปีแล้ว สถาบันฯ ขอขอบคุณที่ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้มาโดยตลอด รวมถึงผู้สนับสนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]

Invited to join and submit the work at the ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)

ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)          We are pleased to announce that the ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 will be held on June 12th, 2020 at Bangkok international trade and exhibition centre (BITEC). It will be hosted by KAPI, Kasetsart University with the theme “Sustainable Bioresources for Green […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “สูตรการผลิตน้ำมันเหลืองไพล” ให้กับบริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “สูตรการผลิตน้ำมันเหลืองไพล” ให้กับบริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ น.ส.ประภัสสร รักถาวร นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯและ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ การส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร น.ส.ชลลดา บุราชรินทร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 402/2 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.            โดยผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ บริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด คุณประชา แซ่ลิ้ม และ คุณอภันพร กงประเวชนนท์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ คุณประภัสสร […]

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงาน

                วันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จำนวน 12  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมี ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ ของเครื่องสำอาง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูตรในการผลิตเครื่องสำอาง และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งมี ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และนางสาวประภัสร รักถาวร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้สมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆ การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีต่อผิวหนัง                การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานจริงในทุกๆด้านของห้องปฏิบัติการของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ                […]

KAPI ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลการประกวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน 12.45 – 13.15 น. ลงทะเบียนผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัล และสื่อมวลชน 13.30 – 13.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ 13.35 – 13.45 น. ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวรายงาน 13.45 – 13.55 น. ประธานกรรมการตัดสิน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กล่าวภาพรวมการตัดสิน 13.55 – 14.05 น. ทูต […]

ประกาศผลการตัดสินรางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประจำปี ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

รางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการรักษา และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล โดยแบ่งเป็น ประเภทบุคคล 5 รางวัล และประเภทองค์กรอีก 4 รางวัล ดังนี้  

1 2 3 4 23