นักวิจัยสถาบันฯ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 36th Australasian Polymer Symposium

วันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2559 ดร. รังสิมา ชลคุป นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำ ภาระกิจต่าง ๆ ดังนี้ ประชุมปรึกษาด้านงานวิจัย polyelectrolyte กับ Prof. Matthew Tirrell Dean and Pritzker Director

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (KM ครั้งที่ 9/2559)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (KM ครั้งที่ 9/2559)

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559” โดยในการนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดของอาคารและสถานที่บริเวณรอบสถาบันผลิผลเกษตรฯ

นักวิจัยรับการสัมภาษณ์

วันที่ 7 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) พร้อม ดร. รังสิมา ชลคุป ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และ ดร. สุธีรา วิทยากาญจน์  ร่วมรับการสัมภาษณ์จากนักวิจัย

ร่วมงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) นำบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานวางพวงมาลารำลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจำปี 2559

ร่วมงาน “TICA Connect”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) และดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) เข้าร่วมงาน “TICA Connect

เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคิรีขันธ์

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) พร้อมคณะนักวิจัย คือ ดร. รังสิมา ชลคุป ดร. สุพนิดา วินิจฉัย ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล ดร. สุธีรา  วิทยากาญจน์

บันทึกข้อตกลง (MOU) กับคุณตติย อัครวานิชตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) พร้อมคณะนักวิจัย คือ ดร. รังสิมา ชลคุป ดร. สุพนิดา วินิจฉัย ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล ดร. สุธีรา  วิทยากาญจน์ และนายชัยพร สามพุ่มพวง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เรื่อง เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชพลังงาน” รุ่นที่ 5

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เรื่อง เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชพลังงาน” รุ่นที่ 5 ปี 2559

งานครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดงานงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 25 ประจำปี 2559 (ประชุมวิชาการประจำปี)

1 18 19 20 21