เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ &quot:การขับเคลื่อน Thailand 4.0 จากท่านนายกรัฐมนตรี

นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และคณะผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและรับฟัง พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และคณะนักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน

ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก.

วันที่ 9 มีนาคม 2558 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) มอบหมายให้ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์

ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และคณะผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) คณะผู้บริหาร และนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้การต้อนรับ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม

พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

มื่อวันที่ 27 มกราคม 2560  นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) และคณะผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำสอนพ่อ” โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา

อธิบดีกรมการข้าวเข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

วันที่ 18 มกราคม 2560 นางวารุณี ธนะแพย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) ประธานที่ปรึกษาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร) และคณะผู้ติดตาม เข้าปรึกษาหารือในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภายในของสถาบันฯ

สถาบันฯ ร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมในงานแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 โดยสถาบันฯ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ผู้อำนวยการและบุคคลากรสถาบันฯ เข้าคารวะท่านผู้บริหาร มก. สวัสดีปีใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มอบของที่ระลึกและรับพรจากท่านผู้บริหาร มก. เนื่องในวันปีใหม่ 2560 โดยได้เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการแทนอธิการบดี)

ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ และบุคลากร สถาบันฯ เข้าร่วมในงานครบรอบวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

1 2 3 4