KAPI ร่วมงานแถลงข่าว Thailand Tech Show 2019

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ร่วมงานแถลงข่าว Thailand Tech Show 2019 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 ํ Innovation X Sustainability)” ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแซฟไฟร์1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดย KAPI ได้เป็นเป็นตัวแทนหน่วยงาน ส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง KAPIOKU ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ GENGIGRAIN ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพื่อสุขภาพ Plai Siam แผ่นแปะสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Tech Show 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 กันยายนนี้ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ […]

KAPI ร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน “โครงการหลวง 50”

  KAPI นำโดยงานส่งเสริมการตลาดและสื่อสารองค์กร นางสาวชลลดา บุราชรินทร์ นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง นางกาญจนา ขันติศิริ นายนิธิโรจน์ ภัทรสิทธิสิทธิ์ และนางสาวอภิสรา จุกสีดา ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการหลวง 50”  สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด “เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา” ในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 14.00-16.00 น. บริเวณโซนบีคอน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งในปีนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัย    โดยในปีนี้สถาบันฯได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยมาร่วมออกบูธและจำหน่ายในราคาพิเศษ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม KAPIOKU ผลิตภัณฑ์เด่นได้แก่ SLEEPING CREAM SERUM กาแฟ HAND CREAM จากโปรตีนไหม ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN 4 สูตร และผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพไพรสยาม(Plai Siam) รวมถึงผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายกลุ่มงานวิจัย เช่น ผ้าย้อมคราม […]

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วม Casuarina Workshop 2019

Casuarina Workshop 2019 The Sixth International Casuarina Workshop ภายใต้หัวข้อ “Casuarinas for green eonomy and environmcental sustainability” วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่   งาน Casuarina Workshop 2019 เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ท่านที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ Casuarina for green economy and environmental sustainability ในประเด็นทางด้าน Biotechnology and Molecular Genetics, Tree Improvement, Silviculture and Management, Impacts […]

KAPI ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะทำงานจากบริษัทต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2662 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี นำคณะผู้บริหาร และคณะทำงานจากบริษัทต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท KH ROBERTS GROUP PTE. LTD., SODA AROMATIC CO., LTD., TAKATA KORYO CO., LTD. และ MITSUI & CO., LTD เข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยมี ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัย ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  

การร่วมมือกันระหว่างนักวิจัย KAPI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท บี.โมริ เพ็ท จำกัด ผลิตผลงานวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสำหรับสุนัข

  เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 สำนักบริการวิชาการมีการลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสำหรับสุนัข สูตร 1” “สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสำหรับสุนัข สูตร 2” “สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสำหรับสุนัข สูตร 3” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท บี.โมริ เพ็ท จำกัด ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยประกอบด้วย ดร.สุพนิดา วินิจฉัย นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล นางสาวภารดี อสุโกวิท นางสาวนัดดามาศ โตมอญ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

KAPI ร่วมนำผลงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากเส้นใยไผ่ไปจัดแสดงในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23 ณ ไบเทค บางนา

  เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำผลงานวิจัยเด่นในด้านการใช้ประโยชน์จากไผ่ อันได้แก่ การนำไผ่มาเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นเส้นใยไผ่และสิ่งทอจากเส้นใยไผ่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่ ผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิทจากเส้นใยไผ่ ซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยไผ่ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ไบโอแพ็ค จำกัด มาจัดแสดงร่วมด้วย การจัดแสดงผลงานวิจัยในครั้งนี้ KAPI ได้นำผลงานวิจัยข้างต้นไปร่วมจัดแสดงในบูธของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด ณ ฮอล์ล 100 ไบเทค บางนา โดยนอกจากผลงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากไผ่แล้วนั้น ที่บูธยังมีผลงาน LAMBOO CHAR ซึ่งเป็นถ่านไผ่อัดแท่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 อีกด้วย ความร่วมมือในการพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากไผ่ยังคงดำเนินต่อไป ทั้งจากความร่วมมือในหลายๆ หน่วยงาน การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานวิจัยของสถาบันได้ที่ เพจเฟซบุ๊ค   www.facebook.com/kapi.kasetsart/      

เปิดรับสมัครหลักสูตร TEBC รุ่นที่ 2 สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอางของคุณอย่างยั่งยืน

กลับมาอีกครั้ง !! กับหลักสูตรการเป็น Startup เครื่องสำอาง ที่จะล้วงลึกการทำธุรกิจเครื่องสำอาง Start ธุรกิจให้ Up ไขความลับจากคนวงใน ใช้งานวิจัยช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างฐานคอนเนคชั่นกับทั้งภาครัฐและเอกชน หลักสูตร Exclusive แบบนี้ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ! รับสมัครด่วนจำนวนจำกัด   หลักสูตร STARTUP ด้านเครื่องสำอาง หลักสูตรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสารสกัดเพื่อสุขภาพและความงาม โดยหลักสูตรนี้จะทำให้คุณได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูง ซึ่งเป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งมีโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีแบบแผน คุณจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อธุรกิจของคุณสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต รวมถึงสามารถเข้าประกวดแผนธุรกิจเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐได้อีกด้วย โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความร่วมมือทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูง และพร้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งกับการทำธุรกิจ โอกาสในการเข้าถึงงานวิจัยและนำงานวิจัยไปใช้ได้อย่างมืออาชีพ โอกาสในการเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและการทำธุรกิจสุขภาพและความงาม โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โอกาสในการเข้าถึงช่องทางการส่งออกและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ และโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง!! หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? – ผู้ที่สนใจในการในการทำธุรกิจด้านเครื่องสำอาง – กลุ่มนักวิจัยที่ต้องการพัฒนางานวิจัยไปสู่งานในเชิงพาณิชย์ – เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางที่ต้องการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีอยู่  – เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางที่มองหาช่องทางใหม่ๆ ในการเดินธุรกิจ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    061-396-3666   […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 10 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 10.00 – 12.00 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 9 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 10.00 – 12.00 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 8 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 10.00 – 12.00 […]

1 2 3 4 5 22