KAPI เข้ารับรางวัลส่วนงานต้นสังกัดที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559

                            KAPI เข้ารับรางวัลส่วนงานต้นสังกัดที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559 ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 ซึ่งงนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ที่ได้รับรางวัล ปี 2559 คือ ดร.รังสิมา ชลคุป                            จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการยกยองเชิดชูเกียรติ และร่วมแสดงความควมยินกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ พร้อมกับมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงเป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยจัดเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรวงข้าว […]

พบกับ KAPI ได้ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ที่บูธ D44 ณ ไบเทค

  ASEAN Sustainable Energy Week 2018 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านพบกับ KU BIOMASS ได้ที่งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ภายในงาน ท่านจะได้พบกับผลงานวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในด้านพลังงานทดแทน และพลังงานชีวภาพ รวมถึงองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ KAPIOKU นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับ Biomass Pro 2018 “ก้าวแรกสู่ธุรกิจพลังงานชีวมวล” ซึ่ง Biomass Pro 2018 นี้เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย KAPI เหมาะสำหรับธุรกิจพลังงานชีวมวล หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจพลังงานชีวมวล ด้วยความพร้อมด้านข้อมูลชีวมวล และการประมวลผลที่รวดเร็วและมีความแม่นยำ การเริ่มต้นธุรกิจด้านชีวมวลจะไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม เราเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมได้ฟรีที่งานนี้เท่านั้น!     แล้วพบกันที่บูธ D44 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. […]

KAPI นำผลงานวิจัยจัดนิทรรศการในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561

                ขอเชิญทุกท่านพบกับ “ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ และ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ทำจากแป้งข้าวหอมมะลิ” ได้ในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. วันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 สถานที่ กรมการข้าว                                สืบเนื่องจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ได้” ให้เข้าร่วมจัดแสดงการจัดนิทรรศการในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในธีม “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ซึ่งผลงานนี้ ดร.ปฐมา จาตกานนท์ […]

การอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน”

                         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน”  ทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 เมษายน 2561  รุ่นที่ 2  วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด ในการอบรมครั้งนี้                      ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลสอบการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง             นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ระดับ                  ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน    28,500  บาท สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ […]

ด่วน!! เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ”

การอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ” หลักสูตรอบรม มีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 (ปิดรับสมัคร 9 พฤษภาคม 2561) ปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 (ปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561)   รุ่นที่ 3 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 (ปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561)    ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน **โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ท่านผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับปฏิบัติจริงและสามารถรับผลิตภัณฑ์จากการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย** . สมัครการอบรมติดต่อได้ที่: คุณทศพล […]

KAPI ร่วมงาน “วันสถาปนาคณะวนศาสตร์” ครบรอบ 82 ปี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องใน “งานวันสถาปนาคณะวนศาสตร์” ครบรอบ 82 ปี และเพื่อเป็นการรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานการศึกษาของคณะวนศาสตร์ และเพื่อสร้างวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันสืบทอดเจตนารมณ์สืบต่อไป ณ โถงอเนกประสงค์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

การอบรมหลักสูตร “พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ”

…………………สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2561 รุ่นที่ 1 และ วันที่ 26-27 เมษายน 2561 รุ่นที่ 2 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการหมักเชื้อเพลิงชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้นําความรู้ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดโดยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ …………………การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่กลุ่มผูู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านพลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร และการใช้จุลินทรีย์เพื่อการหมักเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน และในการนี้ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีปิดและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง             นักวิจัย ระดับ                  ปริญญาโท อัตราเงินเดือน    22,950  บาท สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ กรุณาติดต่อ: คุณนภา […]

เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ”

เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ” หลักสูตรอบรม มีจำนวน 2 รุ่น ดังนี้            รุ่นที่ 1      วันที่ 23-24 เมษายน 2561   จำนวน 25 คน                 รุ่นที่ 2     วันที่ 26-27 เมษายน 2561  จำนวน 25 คน      .         ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน **โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม […]

1 2 3 4 5 15