ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มก.

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (KM ครั้งที่ 9/2559)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (KM ครั้งที่ 9/2559)

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559” โดยในการนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดของอาคารและสถานที่บริเวณรอบสถาบันผลิผลเกษตรฯ

ร่วมงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) นำบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานวางพวงมาลารำลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจำปี 2559

งานครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดงานงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 25 ประจำปี 2559 (ประชุมวิชาการประจำปี)

1 3 4 5