ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบที่ 2) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบที่ 2) และโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมของผู้สมัครเข้า ร่วมโครงการฯ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เห็นชอบในการพิจารณาผู้ประกอบการธุรกิจ (SME) และวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จํานวน 17 ราย แล้วนั้น จึงให้ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังประกาศตามเอกสารแนบ(คลิกที่นี่) หรือดูรายชื่อตามรายการด้านล่างนี้ 1. บริษัท ดรากอน กรีน เอ็นเนอจี จํากัด 2. บริษัท โคฟี จํากัด 3. บริษัท เจริญสิน ลอนดรี้ แอนด์ ดรายคลีนนิ่ง จํากัด 4. บริษัท พีเอฟพี พาราวู้ด จํากัด 5. บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ […]

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)

การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) ได้ตั้งแต่วันนึ้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562(กำหนดส่งบทคัดย่อ 12 เมษายน 2562 และกำหนดส่งฉบับเต็ม 30 เมษายน 2562) และร่วมฟังบรรยายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค       *ส่งผลงานได้ทาง : https://www.zipeventapp.com/e/ASEAN-Bioenergy- : conference.abb@gmail.com โดยมี Keynote Speaker คือ   • Dr. Twarath Sutabutr Inspector General, Ministry of Energy […]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผลงานสีเขียวรักษ์โลก Thailand Green Design Awards 2019 ณ งานเกษตรแฟร์ 62

  เป็นประจำทุกปีที่ Thailand Green Design Awards จะทำการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ในงานเกษตรแฟร์ และในปีนี้พิธีมอบประกาศนียบัตรได้ถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปีนี้ โดยเริ่มจากผู้ได้รับรางวัลในผลงานประเภทประหยัดพลังงาน ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ     นอกจากการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วนั้นในช่วงท้ายของการมอบรางวัล ยังเป็นการประกาศผลการแข่งขันสุดยอดนักออกแบบรุ่นเยาว์ The Best of the Best Young “TGDA2019” ซึ่งทำการแข่งขันไปในช่วงเช้าของวันเดียวกัน (อ่านข่าวได้ที่   http://kapi.ku.ac.th/topic/7365 )     สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 64 คน ซึ่งหลังจากที่พิธีการเสร็จสิ้นลง ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดก็ได้ไปประจำที่บูธซึ่งจัดแสดงผลงานอยู่ไม่ไกลจากเวทีมากนัก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม     ติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่   www.tgda.ku.ac.th กดติดตามเพจการประกวด  […]

ประกาศผลแล้วกับการเฟ้นหานักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ The Best of the Best Young “TGDA2019”

Thailand Green Design Awards 2019 ซึ่งได้ประกาศผลการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา และเราได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ 4 ประเภทการประกวดของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา มานำเสนอเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาวน์ กับ The Best of the Best Young “TGDA2019” โดยทีมแรกเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทประหยัดพลังงาน ผลงาน การนำความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ โดย นางสาววรนิษฐา แสงวิเชียร และนางสาวศรัณยา วันเพ็ญ  นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมที่สอง เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงาน การออกแบบฐานฟื้นฟูปะการังเพื่อสภาพแวดล้อมในทะเล (Re-coral) โดย นายสิชล รอดทยอย นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีมที่สามเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต ผลงาน อุปกรณ์ตัดสัปปะรดในไร่  โดยนายรัตนพงค์  แก้วนรา, นายณัฐชนน จันทร์ประดิษฐ์,  นายธรรมนูญ  รุจิญาติ, นายสวรินทร์  […]

KAPI และ TGDA ขนผลงานเด่นเข้าร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ 2562 แล้วพบกัน 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์นี้

         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 โดยนำผลงานที่ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 (TGDA2019) ในประเภทต่างๆ ไปโชว์ในงาน  ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจากการประกวด TGDA2019 จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการที่บูท TGDA บนอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริ ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และพบกับการประกวดรางวัล The best of the best young TGDA2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 พร้อมกับการประกาศนียบัตรของผู้รับรางวัลประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานองค์ความรู้ของทางสถาบันฯ และกิจกรรม Workshop อาทิเช่น DIY: การทำผ้าคราม การทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และการการแข่งขันการคิดสูตรขนมจากแป้งข้าว เป็นต้น    

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok)

  พิธีลงนามระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok) ในวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยมี Dr. Biao Jiang, President, CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการลงนาม และ Mr.  Xuan Li, Coordinator, CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นพยานลงนาม โดยมีจุดประสงค์เพื่อความร่วมมือทางด้านงานวิจัย ฝึกฝนและพัฒนาทรัพยากรบุคคล […]

GENGIGRAIN CONTEST 2019 ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันพัฒนาสูตรขนมอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ

GENGI GRAIN CONTEST 2019 ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันพัฒนาสูตรขนมอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ โดยรอบแรกมารับผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ GENGI GRAIN (ได้ที่ ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และส่งผลงานเป็นภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบพร้อมแนวคิด  สมัครและส่งผลงานได้ทาง  kapi.kasetsart และ    gengigrain@gmail.com ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศมาร่วมแข่งกันอีกครั้งที่งานเกษตรแฟร์ 2019  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรางวัลได้แก่ ประกาศนียบัตร  รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะเลิศ คือ โล่เกียรติยศ และโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ มาร่วมพัฒนาและคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ เพื่อโปรโมทร้านและสร้างชื่อเสียงของท่านได้ในกิจกรรม GRNGI GRAIN Contest 2019  

ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019

ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ผลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand […]

ขอแสดงความยินดีกับคุณยุทธชัย สวัสดิ์พุดซา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในงานขอบคุณบุคลากรประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 คุณยุทธชัย สวัสดิ์พุดซา บุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ “ในงานขอบคุณบุคลากร” ประจำปี 2561 ครั้งที่12 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัย และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ โดยมีดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมแสดงความยินดี  

หลักสูตร TEBC สู่การเป็น STARTUP ด้านเครื่องสำอางด้วยสมุนไพรนวัตกรรม

พบกับหลักสูตร STARTUP ด้านเครื่องสำอาง ด้วยสมุนไพรนวัตกรรม รับสมัครด่วนจำนวนจำกัด Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic (TEBC) หลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอางและความงามจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ รวมถึงการเป็น New Engine of Growth ของประเทศ หลักสูตรที่ได้มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม นำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปต่อยอด เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขัน ให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ เกิดเป็นวิสาหกิจที่มีศักยภาพ สามารถอยู่ในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐกับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางรายใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ในส่วนของ การเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูงจากพืชและสมุนไพร เรียนรู้พื้นฐานการสร้างแบรนด์และการตลาดสำหรับเครื่องสำอางยุคใหม่  โดยสัมมนาในรูปแบบการบรรยายและศึกษางานในห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) โดยวิทยากรจากสถาบันผลผลิตเกษตรฯ ผู้เชี่ยวชาญในด้านวางแผนธุรกิจ การตลาด และด้านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง รวมถึงโอกาสในเปิดประสบการณ์ธุรกิจและมองหาโอกาสทางการตลาดเครื่องสำอางในต่างระเทศ และเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? – ผู้ที่สนใจในการในการทำธุรกิจด้านเครื่องสำอาง – กลุ่มนักวิจัยที่ต้องการพัฒนางานวิจัยไปสู่งานในเชิงพาณิชย์ – เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางที่ต้องการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีอยู่ – เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางที่มองหาช่องทางใหม่ๆ ในการเดินธุรกิจ   สิ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับ – แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง […]

1 3 4 5 6 7 21