ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ”การดำเนินงานและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP)”

             ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP)” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยของสถาบันฯ สู่ภาคเอกชนได้มากยิ่งขึ้นและในการนี้ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายกิจกรรมบรรยายพิเศษในวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของสถาบันฯ                          

บุคลากร KAPI คว้ารางวัล “BEST POSTER” ที่ 1 และ ที่ 2 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6 th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins

             ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทั้งสองท่าน นางสาวลลิตา คชารัตน์และนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ ได้รางวัล “BEST POSTER” ที่ 1 และ ที่ 2 จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6 th International Union of Microbiological Societies(IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins ที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563   นางสาวลลิตา คชารัตน์ ได้รับรางวัลที่ 1 BEST POSTER นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ได้รับรางวัลที่ 2 BEST POSTER         โดยทั้งสองท่านเป็นบุคคลกรสถาบันฯ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

          ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย นักวิจัยชำนาญการพิเศษของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น           ซึ่ง ดร.สุพนิดา ได้ขึ้นรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเข็มปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปีพ.ศ. 2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น                  

KAPI ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองสูงสุด และ รางวัลหน่วยงานที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยสูงสุดอันดับสาม

ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ขึ้นรับรางวัลหน่วยงานที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองสูงสุด และ รางวัลหน่วยงานที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยสูงสุด อันดับที่ 3 ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ เวทีกลาง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 77 ปี

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร รศ.ดร. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ นางยุพา ปานแก้ว และนางวารุณี ธนะแพสย์ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 77 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

ผู้บริหารและบุคลากร KAPI ร่วมนำเสนอผลงานเด่นและรางวัล TGDA2020 ในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ 2563

         สถาบันผลิตผลเกษตรฯร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน นวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรกรไทยยั่งยืน  และมาพร้อมแนวคิด “KU Say No Go for Green  ไม่ใช้ ไม่ลืม ไม่ให้เหลือ ไม่ละเลย (ไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือถุงก๊อปแก๊ป ไม่ลืม นำภาชนะใส่ของใช้ซ้ำ (ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กล่อง แก้วน้ำส่วนตัว กระบอกน้ำ ฯลฯ) ไม่ให้เหลือ ซื้อทานพอดีไม่เหลือทิ้ง ไม่ละเลย ทานเสร็จแยกขยะตรงประเภทถังที่ระบุ)”          ซึ่งพิธีเปิดงานฯ จัดขึ้นที่บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้นำผลงานวิจัยเด่นทั้งหมดของสถาบันฯ ขึ้นจัดแสดงพร้อมผลงานที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 หรือชื่อย่อว่า […]

สุดยอดนักวิจัย ดร.รังสิมา ชลคุป ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2562

                   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รังสิมา ชลคุป นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ ซึ่ง ดร.รังสิมา ได้เข้ารับรางวัลในช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.          

ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงขอบคุณ ประจำปี 2562

                 มาดูภาพบรรยากาศความประทับใจของพวกเราชาว KAPI ในงานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงขอบคุณ ประจำปี 2562 ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 โรงแรม KU HOME (เคยูโฮม) ซึ่งมีบุคลากร KAPI เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามมาชมภาพบรรยากาศกันค่ะ   วีดีโอสรุปภาพกิจกรรมของชาว KAPI ประจำปี 2562        

ผู้บริหาร KAPI และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ

          เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ นำกระเช้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เซ็ตกาแฟ แบรนด์ KAPIOKU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากพัฒนาจากงานวิจัยของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 27 ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

1 2 3 5