KAPI ร่วมส่งมอบความสุขปีใหม่ 2562 ด้วยของขวัญสุดพิเศษผลผลิตงานวิจัยเด่น

  วันที่ 4 มกราคม 2562 ในช่วงเช้าทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภายใน ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางกัณทิมา โอชารส นางอัครเทวี ผลาเกส นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง นางกาญจนา ขันติศิริ นางสุนทรา อุชุภาพ นางสาวนภา มารมย์ และนายทศพล อุมะมานิต ร่วมมอบกระเช้าแด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์     […]

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มอบกระเช้าปีใหม่แด่ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบัน  ดร.ปฐมา จาตกานนท์  นายธนกิจ เฮียงโฮม  นางสาวชลลดา บุราชรินทร์  นางกาญจนา ขันติศิริ และนายทศพล อุมะมานิต ร่วมมอบกระเช้าแด่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภายในกระเช้าเป็นผลงานวิจัยเด่นของสถาบัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ ชีสเค้ก GENGI GRAIN และทองม้วนรสฟักทอง โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว  จากนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม KAPIOKU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ Thailand 4.0 และผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และการจัดการของเสีย ไวน์กระเจี๊ยบ และไวน์สับปะรด     

ภาพบรรยากาศงาน KAPI New Year 2019 : กำหนดการ KAPI Sport Day 2018 Forever Young & งานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

      กำหนดการการแข่งขันกีฬาสีฮาเฮ สามัคคีปีใหม่ภายในของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI Sport Day 2018 Forever Young) วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. เหยียบทำลายล้างลูก(โป่ง) ศึกเก้าอี้ดนตรี ปะแป้งฉะดะ แข่งวิบาก(กรรม) กำหนดการ งานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 –  21.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง   10.00 -12.00 น.      กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 16.00 – 11.00 น.     ลงทะเบียน 17.00 […]

5 เรื่อง ที่นักวิจัยต้องรู้ : การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย.

Motion Graphic สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา ได้เสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย. 2. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง 3. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหารใหม่ 4. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหาร 5. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการกล่าวอ้าง   จัดทำโดย โครงการการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด : คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร    

ภาพกิจกรรมกีฬาสี KAPI Sport Game 2018 : Forever Young (กีฬาแชร์บอล)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมกีฬาสี KAPI Sport Game 2018 : Forever Young (กีฬาแชร์บอล)   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:00-19:00 น. แข่งขันแชร์บอล ประเภท 7 คน (ในสนามชายไม่เกิน2คน) / (รวม 3 เกมส์) คู่ที่ 1   ทีม 1 VS   ทีม 1 คู่ที่ 2   ทีม 1 VS   ทีม 2 คู่ที่ 3   ทีม 2 VS   ทีม 2 หมายเหตุ นักกีฬาส่งรายชื่อ ได้ 15 คน […]

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561 “รักหนึ่งคำจดจำตลอดไป” วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง กำหนดการ 16.00 – 17.00 น.           ลงทะเบียน (ผู้ร่วมงานรับของที่ระลึก/เขียนการ์ดความประทับใจต่อผู้เกษียณ/                                        ถ่ายรูปร่วมกับผู้เกษียณ) 17.00 – 17.15 น.      […]

บรรยากาศงานกิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561”

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 8 กันยายน 2561 บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และพัฒนาพี้นที่บริเวณรอบตึกสำนักงาน ในงาน”วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.” โดยมี ดร.ปฐมา จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล กล่าวรายงาน และดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน   ภาพบรรยากาศงาน      

นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “อัลบูมินจากรำข้าว”

  นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “อัลบูมินจากรำข้าว” จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์ และนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย นักวิจัย สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    

ผู้อํานวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี 2561  สาขา พลังงาน

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี 2561  สาขา พลังงาน ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ     โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมความดีหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น ส่งเสริมสนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในโครงการธนาคารความดี ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนาในโครงการพุทธธรรมนําปัญญามอบพระพุทธรูปประจําห้องเรียน ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในโครงการ รักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดินด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การจัดการขยะในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน และที่สําคัญการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในพื้นที่ชุมชนเจ๊ะบิลัง หมู่ 2 […]

KAPI Sports Day 2018 : Forever Young

  กำหนดการสำคัญ  รายชื่อสมาชิก วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กิจกรรม Kick off : KAPI Sport Day 2018 Forever Young 1. แข่งขันทายชื่อขนม 2. แข่งแต่งหน้าสวยงาม 3. แข่งความจำ วาดภาพ และทายภาพ สมุนไพร   วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 – 19:00 น. แข่งขันแบดมินตัน ประเภท คู่ผสม (รวม 3 เกมส์) คู่ที่ 1   ทีม 1 VS   ทีม 1 คู่ที่ 2   ทีม 2 […]

1 2 3 4