KU & KAPI จัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม (COVID-19) ให้กับบุคลากรสถาบันฯ

  ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คุณนภา มารมย์                   02942-8600-3 ต่อ 208                    aapnpm@ku.ac.th ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

KAPI รับมือ COVID-19 มาตรการป้องกันเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ฉบับอัพเดทล่าสุด ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2563        โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต้าน COVID-19 ในทุกชั้นของอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ              เราจะผ่านวิกฤต COVID -19 ไปได้อย่างแน่นอน        

คณะผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าศึกษาดูงานในโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานใน”โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ มก.ฉกส.”  ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมเข้าเยี่ยมชมต้นแบบระบบเพาะปลูกกัญชา และ โรงสกัดสารจากสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร            

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ”การดำเนินงานและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP)”

             ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP)” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยของสถาบันฯ สู่ภาคเอกชนได้มากยิ่งขึ้นและในการนี้ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายกิจกรรมบรรยายพิเศษในวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของสถาบันฯ                          

บุคลากร KAPI คว้ารางวัล “BEST POSTER” ที่ 1 และ ที่ 2 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6 th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins

             ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทั้งสองท่าน นางสาวลลิตา คชารัตน์และนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ ได้รางวัล “BEST POSTER” ที่ 1 และ ที่ 2 จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6 th International Union of Microbiological Societies(IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins ที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563   นางสาวลลิตา คชารัตน์ ได้รับรางวัลที่ 1 BEST POSTER นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ได้รับรางวัลที่ 2 BEST POSTER         โดยทั้งสองท่านเป็นบุคคลกรสถาบันฯ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

          ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย นักวิจัยชำนาญการพิเศษของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น           ซึ่ง ดร.สุพนิดา ได้ขึ้นรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเข็มปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปีพ.ศ. 2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น                  

บุคลากร KAPI คว้ารางวัล “BEST POSTER” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020)

                 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Relationship between the Penetration Depth and NIR Absorbance of Distilled Water” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอวานิ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล “Best Poster Award” ในสาขา “NIR Related Topics”          

KAPI ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองสูงสุด และ รางวัลหน่วยงานที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยสูงสุดอันดับสาม

ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ขึ้นรับรางวัลหน่วยงานที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองสูงสุด และ รางวัลหน่วยงานที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยสูงสุด อันดับที่ 3 ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ เวทีกลาง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 77 ปี

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร รศ.ดร. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ นางยุพา ปานแก้ว และนางวารุณี ธนะแพสย์ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 77 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

1 2 3 4 7