ผู้บริหารและบุคลากร KAPI ร่วมนำเสนอผลงานเด่นและรางวัล TGDA2020 ในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ 2563

         สถาบันผลิตผลเกษตรฯร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน นวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรกรไทยยั่งยืน  และมาพร้อมแนวคิด “KU Say No Go for Green  ไม่ใช้ ไม่ลืม ไม่ให้เหลือ ไม่ละเลย (ไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือถุงก๊อปแก๊ป ไม่ลืม นำภาชนะใส่ของใช้ซ้ำ (ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กล่อง แก้วน้ำส่วนตัว กระบอกน้ำ ฯลฯ) ไม่ให้เหลือ ซื้อทานพอดีไม่เหลือทิ้ง ไม่ละเลย ทานเสร็จแยกขยะตรงประเภทถังที่ระบุ)”          ซึ่งพิธีเปิดงานฯ จัดขึ้นที่บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้นำผลงานวิจัยเด่นทั้งหมดของสถาบันฯ ขึ้นจัดแสดงพร้อมผลงานที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 หรือชื่อย่อว่า […]

สุดยอดนักวิจัย ดร.รังสิมา ชลคุป ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2562

                   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รังสิมา ชลคุป นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ ซึ่ง ดร.รังสิมา ได้เข้ารับรางวัลในช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.          

ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงขอบคุณ ประจำปี 2562

                 มาดูภาพบรรยากาศความประทับใจของพวกเราชาว KAPI ในงานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงขอบคุณ ประจำปี 2562 ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 โรงแรม KU HOME (เคยูโฮม) ซึ่งมีบุคลากร KAPI เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามมาชมภาพบรรยากาศกันค่ะ   วีดีโอสรุปภาพกิจกรรมของชาว KAPI ประจำปี 2562        

ผู้บริหาร KAPI และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ

          เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ นำกระเช้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เซ็ตกาแฟ แบรนด์ KAPIOKU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากพัฒนาจากงานวิจัยของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 27 ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

KAPI ร่วมงานครบรอบ 56 ปี วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ครบรอบ 56 ปี

              เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562  เวลา 17.00 นาฬิกา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ) นางกาญจนา ขันติศิริ นางกัณทิมา โอชารสและนางสาวจิตติมา นิลแนม เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ครบรอบ 56 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ดังนี้           กิจกรรมภายในหอประชุม เริ่มเวลา 17.00  ประกอบด้วย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และ เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวงดนตรีสากล KU Band การฉายวีดิทัศน์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ […]

ขอเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการ สัมมนาการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

          เนื่องด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ   เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีจากบุคลากรทุก ๆ ฝ่าย  ทั้งทางด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ (PDCA)  นั้น ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการ สัมมนาการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 กำหนดการ   09.30-10.00 น.        ลงทะเบียน 10.00-10.20 น.        รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล   กล่าวรายงาน 10.20-10.40 น.        ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  กล่าวเปิดการสัมมนา ………………………….– แนะนำทีมผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, หัวหน้าฝ่าย) ………………………….– นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสถาบันฯ 10.40-11.30 น.        รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผน […]

Knowledge Management: ชวนฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชากัญชงในประเทศไทย 7 พย. นี้

  Knowledge Management : กิจกรรมพิเศษเฉพาะบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เท่านั้น        กัญชง-กัญชากลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย หลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชาเพื่อเปิดทางสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น       สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักด้านงานวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานงานวิจัยให้ทันตามความต้องการของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีโอกาสได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชา/กัญชงในประเทศไทย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงได้จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ โดยเรียนเชิญ ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ นักวิจัย สังกัดฝ่ายนาโนฯ ที่ได้เข้ารับการอบรมองค์ความรู้เรื่องดังกล่าว มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หมายเหตุ * กิจกรรมบรรยายนี้ เฉพาะบุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เท่านั้น

ผู้บริหารและบุคลากร KAPI ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15

          ผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.ปฐมา  จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล ดร.วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากร KAPI ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15  

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562

  ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2562 ช่วงเช้าเป็นพิธีการงานนนทรีสีทอง 62 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในช่วงเย็นบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ต่างร่วมกันจัดงานเลี้ยง และการแสดงส่งท้ายความสุขให้แก่นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง      

1 2 3 4 5 7