กิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561”

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและปลูกต้นไม้ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ดังนี้ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ ของเราให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส.” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับทุกหน่วยงาน คณะ สำนัก […]

บรรยากาศกิจกรรม “Positive & Healthy Life”

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive & healthy life” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เชิญวิทยากรจาก Fitness Plus มาให้ความรู้แก่บุคลากร โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย พร้อมสาธิตการออกกำลังกายเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลากรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม และหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬากันมากขึ้น                    

KAPI ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.    

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Positive & Healthy Life

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive & healthy life” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR Code หรือ Google Form ภายในวันที่ 6 ส.ค. 61        

Kick off…งานพิธีเปิดกีฬาสี “KAPI Sport Game 2018: Forever Young”

Kick off … งานพิธีเปิดกีฬาสี “KAPI Sport Game 2018: Forever Young” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการฯ มอบธงสีให้แก่ผู้แทนสี โดยมีการแข่งขันกิจกรรมพิเศษภายใต้คอนเซ็ปของแต่ละสี คือ สีม่วง KAPIOKU สีส้ม GENGIGRAIN และสีเขียว ไพลไทย ภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย แข่งขันทายชื่อขนม แข่งขันแต่งหน้าสวยงาม และแข่งขันความจำ วาดภาพและทายภาพสมุนไพร โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งยังได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง    

ร่วมแสดงความยินดี KAPI จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 27 ปี

KAPI ครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 29 กรกฏาคม โดยปีนี้สถาบันฯ ได้กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ : KAPI Forever Young” โดยดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ พร้อมด้วยรศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และนางวารุณี ธนะแพสย์ อดีตผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับสถาบันฯ  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันฯ ณ อาคารปฏิบัตรการวิจัยกลาง ชั้น 9    

KAPI ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

  บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.        

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2561

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน โดยผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม K 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 43 ราย แบ่งออกเป็นเป็น นิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ราย และนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น 31 ราย ประกอบไปด้วย – มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ราย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ราย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 ราย – มหาวิทยาลัย.ธรรมศาสตร์ 1 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ […]

บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา

  บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีถวายพระพรในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ        

สุดเจ๋ง!! นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัล “ANS2018 Best Poster Award” ที่เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th Asian NIR Symposium (ANS2018) & The 7th Chinese National NIR Conference” ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   โดย ดร.ศุมาพร ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves” ซึ่งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อหาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันในใบหม่อน ซึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ดร.ศุมาพร ยังได้รับรางวัล “ANS2018 Best Poster […]

1 2 3 4