บรรยากาศกิจกรรม “Positive & Healthy Life”

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive & healthy life” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เชิญวิทยากรจาก Fitness Plus มาให้ความรู้แก่บุคลากร โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย พร้อมสาธิตการออกกำลังกายเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลากรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม และหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬากันมากขึ้น                    

KAPI ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.    

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Positive & Healthy Life

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive & healthy life” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR Code หรือ Google Form ภายในวันที่ 6 ส.ค. 61        

Kick off…งานพิธีเปิดกีฬาสี “KAPI Sport Game 2018: Forever Young”

Kick off … งานพิธีเปิดกีฬาสี “KAPI Sport Game 2018: Forever Young” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการฯ มอบธงสีให้แก่ผู้แทนสี โดยมีการแข่งขันกิจกรรมพิเศษภายใต้คอนเซ็ปของแต่ละสี คือ สีม่วง KAPIOKU สีส้ม GENGIGRAIN และสีเขียว ไพลไทย ภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย แข่งขันทายชื่อขนม แข่งขันแต่งหน้าสวยงาม และแข่งขันความจำ วาดภาพและทายภาพสมุนไพร โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งยังได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง    

ร่วมแสดงความยินดี KAPI จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 27 ปี

KAPI ครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 29 กรกฏาคม โดยปีนี้สถาบันฯ ได้กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ : KAPI Forever Young” โดยดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ พร้อมด้วยรศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และนางวารุณี ธนะแพสย์ อดีตผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับสถาบันฯ  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันฯ ณ อาคารปฏิบัตรการวิจัยกลาง ชั้น 9    

KAPI ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

  บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.        

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2561

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน โดยผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม K 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 43 ราย แบ่งออกเป็นเป็น นิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ราย และนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น 31 ราย ประกอบไปด้วย – มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ราย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ราย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 ราย – มหาวิทยาลัย.ธรรมศาสตร์ 1 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ […]

บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา

  บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีถวายพระพรในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ        

สุดเจ๋ง!! นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัล “ANS2018 Best Poster Award” ที่เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th Asian NIR Symposium (ANS2018) & The 7th Chinese National NIR Conference” ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   โดย ดร.ศุมาพร ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves” ซึ่งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อหาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันในใบหม่อน ซึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ดร.ศุมาพร ยังได้รับรางวัล “ANS2018 Best Poster […]

“KAPI Green Campaign” โครงการคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้

     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”และเป้าหมายของสถาบันผลิตผลเกษตรคือ เป็นองค์กรแห่งการวิจัย ใฝ่รู้ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันสุขภาพดีมีความสุข จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งนำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป ในโปรเจค KAPI Green Campaign เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก การมีจิตสาธารณะเพื่อสังคมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยแบ่งการคัดแยกเป็น 1.ขวดน้ำพลาสติก 2.ถุงพลาสติก 3.กระดาษให้แล้วทั้ง 2 ด้าน กิจกรรม • รวบรวมขยะจากทุกห้องปฏิบัติการทุก2 สัปดาห์ • รับอาสาสมัครเพื่อคัดแยกขยะ ทุก 1 เดือน • ประกาศผลหน่วยที่มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรมการคัดแยกอย่างสม่ำเสมอ ในกิจกรรมปีใหม่ • นำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ที่รองแก้วจากฝาขวดพลาสติก ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พวกเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกันลดขยะ และปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้น เมื่อทุกคนช่วยกันดูแล      

1 3 4 5