KAPI เปิดบ้านต้อนรับ “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 85 เยี่ยมชมผลงานวิจัย

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) เปิดบ้านต้อนรับ “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 85 ประกอบด้วยข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 130 คน มาศึกษาดูงานที่อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาการเกษตรในมิติต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร     โดยการเยี่ยมชมผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดแสดงผลงานวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมด้วยกันทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ – เทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลและพืชพลังงาน – ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง – การตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยไม่ทำลาย – เทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท        

ดร.ปฐมา จาตกานนท์ สาฑิตการทำเบเกอร์รี่จากแป้งขาวหอมมะลิ GENGIGRAIN ในงานอบรมนักบริหารการพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 85

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับ “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 85 ประกอบด้วยข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 130 คน มาศึกษาดูงานที่อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยมี ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว นำโดย ดร.ปฐมา จาตกานนท์ และคณะ เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและใช้ประโยชน์จากแป้งขาวหอมมะลิ และสาธิตการทำเบเกอรี่โดยใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยแป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN  

เริ่มแล้ว Thailand 4.0 @KU-KAPI “FROM FARM TO PHARMA” งานแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16-31 ก.ค. นี้

  เริ่มต้นแล้ววันนี้กับงาน Thailand 4.0 @KU-KAPI ภายใต้แนวคิด “FROM FARM TO PHARMA” งานแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน Thailand 4.0 @KU-KAPI “FROM FARM TO PHARMA” งานแสดงการนำงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม New S-curve อาทิ Bioenergy Bio-healthcare Bio-active compounds Biochemical และ Biopolymer นอกจากนี้ ท่านยังจะได้พบกับหลากหลายผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2018 มาแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียวทุกท่าน     ในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ที่รวบรวมนำองค์ความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จำนวนมากมาให้ท่านได้ชม ซึ่ง KAPI ได้คัดสรรมา โดยเฉพาะผลงานเด่น “ด้านข้าว” […]

เตรียมตัวพบกับ “FROM FARM TO PHARMA: Thailand 4.0 @KU-KAPI” นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี!

พบกับ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน Thailand 4.0 @KU-KAPI “FROM FARM TO PHARMA” การนำงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม New S-curve อาทิ Bioenergy Bio-healthcare Bio-active compound Biochemical Biopolymer นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2018 มาแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียวทุกท่าน     ท่านจะได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ที่รวบรวมนำองค์ความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จำนวนมากมาให้ท่านได้ชม ซึ่ง KAPI ได้คัดสรรมา โดยเฉพาะผลงานเด่น “ด้านข้าว”  ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2561 เปิดให้เข้าชม เวลา 10:30 – 20:00 น. สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 5  […]

KAPI ร่วมนำผลิตภัณฑ์คุณภาพแป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN จัดแสดงในนิทรรศการงาน Thailand Innovation Hub 4.0S

KAPI นำผลิตภัณฑ์คุณภาพแป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN โดยดร.ปฐมา จาตกานนท์ ร่วมจัดแสดงกลุ่ม KU Innovation 4.0  ในนิทรรศการงาน Thailand Innovation Hub 4.0S จากทั้งหมด 6 กลุ่มเรื่อง Agriculture and Food, Ageing Society, Bioenergy, Creative Economy, Smart City และ KU Innovation 4.0  ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 17.00 น.  ห้องประชุม 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน    

ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิผลผลิตจากงานวิจัยจัดแสดงในงาน KU Research to Business EXPO

นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดยดร.ปฐมา จาตกานนท์ และคณะ ร่วมนำผลงานวิจัยคุณภาพแป้งข้าวหอมมะลิ (GENGIGRAIN) จัดแสดงในงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อน งานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               

1 2