กิจกรรม DIY : การแต่งหน้าขนมเค้กจากแป้งข้าว

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมพิเศษในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในกิจกรรม “DIY : การแต่งหน้าขนมเค้กจากแป้งข้าว” โดยมี นางสุกัญญา เมฆวิไล นายกสมาคมเบเกอรี่ (ประเทศไทย) เป็นผู้สาธิตวิธีการทำขนมเค้ก และวิธีการแต่งหน้าเค้ก นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถแต่งหน้าเค้กด้วยตนเอง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยในงานนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์