KAPI เป็นตัวแทนหน่วยงานนำผลงานวิจัยจัดแสดงในงาน THAILAND TECH SHOW 2019

  ภาพบรรยากาศการเปิดงาน Thailand Tech Show 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 กันยายนนี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์วันที่ ชั้น 22 โดยมี ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวเปิดงาน ซึ่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เป็นเป็นตัวแทนหน่วยงาน ส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง KAPIOKU ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ GENGIGRAIN ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพื่อสุขภาพ Plai Siam แผ่นแปะสติ๊กเกอร์ หลังพิธีเปิดงานเป็นการบรรยายในหัวข้อ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง” โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล และต่อด้วยการนำเสนอผลงานและรับรางวัลในกิจกรรม “NSTDA Investors’Day 2019: Investment Pitching”     Cr.ภาพจาก iNT

พิธีเปิดหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก (TEBC)

  ภาพบรรยากาศในพิธีเปิดหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก (TEBC:Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic) Season 2 หลักสูตร STARTUP ด้านเครื่องสำอาง ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เริ่มการเรียนการสอนในช่วงบ่ายเกี่ยวกับแนวโน้ม SME ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง กฏหมายเครื่องสำอางกับ อย. และเทคนิคการสื่อสารและบุคลิกภาพของผู้ประกอบการ  

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วม Casuarina Workshop 2019

Casuarina Workshop 2019 The Sixth International Casuarina Workshop ภายใต้หัวข้อ “Casuarinas for green eonomy and environmcental sustainability” วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่   งาน Casuarina Workshop 2019 เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ท่านที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ Casuarina for green economy and environmental sustainability ในประเด็นทางด้าน Biotechnology and Molecular Genetics, Tree Improvement, Silviculture and Management, Impacts […]

พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยในงานโครงการหลวงปีที่50

พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันฯ จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยของคนไทย ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง KAPIOKU   กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาหม่องและน้ำมันเหลืองจากสารสกัดไพร Plai Siam ในงานโครงการหลวง 50 ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ที่เซนทรัลเวิร์ล   Contact    KAPI, Kasetsart University Marketing Promotion and Corporate Communication Unit 2Fl.50 Ngamwongean Rd. Latyao Chatuchak, Bangkok, 10900 Contact KAPIOKU    082 541 5607    KAPIOKU    @KAPIOKU    KAPIOKU@KU.TH    WWW.KAPIOKU.COM    KAPIOKU.OFFICIAL    KAPIOKU Contact […]

Executives and foreign companies visited KAPI

  On June 25, 2019 – Executives and working group from foreign companies, namely KH ROBERTS GROUP PTE. LTD., SODA AROMATIC CO., LTD., TAKATA KORYO CO., LTD. , led by Assoc. Prof. Dr. Siree Chaiseri, Vice President for Research visited KAPI. Dr. Pilanee Vaithanomsat, Deputy Director welcomed and presented the researches of KAPI at meeting room […]

KAPI ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะทำงานจากบริษัทต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2662 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี นำคณะผู้บริหาร และคณะทำงานจากบริษัทต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท KH ROBERTS GROUP PTE. LTD., SODA AROMATIC CO., LTD., TAKATA KORYO CO., LTD. และ MITSUI & CO., LTD เข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยมี ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัย ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ตำแหน่ง                 นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ปริญญาโท อัตราเงินเดือน        17,500  บาท สังกัด                     ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลีเมอร์ชีวภาพ […]

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                             ปริญญาโท สาขาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมี โพลิเมอร์ วนผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน        […]

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)

การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย จากวิทยากรและผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) ได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยช่วงเช้าพบกันที่ห้อง 224 ช่วงบ่ายจะแบ่งเป็น2ห้อง ได้แก่ ห้อง 221(Bioenergy) ห้อง 220(Bio economy) และร่วมชมงานวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯได้ที่บูธ G02 ดาวน์โหลดกำหนดการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

  รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                             ปริญญาโท สาขาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมี โพลิเมอร์ วนผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน          […]

1 2 3 5