ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยดำเนินการเปิดรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ T ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้างานงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ ได้แก่  1. นางสุนทรา อุชุภาพ ธ  ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ได้แก่  1. นางอัครเทวี ผลาเกส ธ กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ทำการคัดเลือก วัน เวลา ภาค สถานที่ทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 เวลา 13.00  – 15.00 […]

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ

ด่วน ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท  สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท จึงให้ประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้   ลำดับที่ 1 นางสาวศิริยาภรณ์ ธรรมชาติ   ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแจ้งเรื่องเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)

         การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020) ขอเลื่อนวันจัดงานเป็น วันพุธที่ 16- วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19     ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์   : http://www.abbconf.kapi.ku.ac.th/    : +662-942-8600-3   : KapiKuBiomass  

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)

    การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)         ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020) ได้ตั้งแต่วันนึ้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (กำหนดส่งบทคัดย่อ 12 เมษายน 2563 และกำหนดส่งฉบับเต็ม 30 เมษายน 2563) และร่วมฟังบรรยายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค     *ส่งผลงานได้ทาง : conference.abb@gmail.com   ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์     : http://www.abbconf.kapi.ku.ac.th/    : +662-942-8600-3    : KapiKuBiomass       […]

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

          ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย นักวิจัยชำนาญการพิเศษของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น           ซึ่ง ดร.สุพนิดา ได้ขึ้นรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเข็มปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปีพ.ศ. 2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น                  

พบกับผลงานที่ได้รางวัล TGDA2020 และกิจกรรม Workshop สุดพิเศษจาก KAPI ในงานเกษตรแฟร์ 63

   การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020       พบกับผลงานรักษ์โลกที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 และร่วมโหวตผลงานสีเขียวแห่งปี TGDA2020 Popular Vote ในงานเกษตรแฟร์ 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และกิจกรรม Workshop จาก KAPI (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) งานนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ผลงานติดมือกลับบ้านไปอีกด้วย                                   ติดตามได้ที่ www.facebook.com/TGDA.Thailand        31 มกราคม […]

KAPI เป็นตัวแทนหน่วยงานนำผลงานวิจัยจัดแสดงในงาน THAILAND TECH SHOW 2019

  ภาพบรรยากาศการเปิดงาน Thailand Tech Show 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 กันยายนนี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์วันที่ ชั้น 22 โดยมี ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวเปิดงาน ซึ่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เป็นเป็นตัวแทนหน่วยงาน ส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง KAPIOKU ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ GENGIGRAIN ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพื่อสุขภาพ Plai Siam แผ่นแปะสติ๊กเกอร์ หลังพิธีเปิดงานเป็นการบรรยายในหัวข้อ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง” โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล และต่อด้วยการนำเสนอผลงานและรับรางวัลในกิจกรรม “NSTDA Investors’Day 2019: Investment Pitching”     Cr.ภาพจาก iNT

พิธีเปิดหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก (TEBC)

  ภาพบรรยากาศในพิธีเปิดหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก (TEBC:Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic) Season 2 หลักสูตร STARTUP ด้านเครื่องสำอาง ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เริ่มการเรียนการสอนในช่วงบ่ายเกี่ยวกับแนวโน้ม SME ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง กฏหมายเครื่องสำอางกับ อย. และเทคนิคการสื่อสารและบุคลิกภาพของผู้ประกอบการ  

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วม Casuarina Workshop 2019

Casuarina Workshop 2019 The Sixth International Casuarina Workshop ภายใต้หัวข้อ “Casuarinas for green eonomy and environmcental sustainability” วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่   งาน Casuarina Workshop 2019 เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ท่านที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ Casuarina for green economy and environmental sustainability ในประเด็นทางด้าน Biotechnology and Molecular Genetics, Tree Improvement, Silviculture and Management, Impacts […]

พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยในงานโครงการหลวงปีที่50

พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันฯ จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยของคนไทย ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง KAPIOKU   กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาหม่องและน้ำมันเหลืองจากสารสกัดไพร Plai Siam ในงานโครงการหลวง 50 ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ที่เซนทรัลเวิร์ล   Contact    KAPI, Kasetsart University Marketing Promotion and Corporate Communication Unit 2Fl.50 Ngamwongean Rd. Latyao Chatuchak, Bangkok, 10900 Contact KAPIOKU    082 541 5607    KAPIOKU    @KAPIOKU    KAPIOKU@KU.TH    WWW.KAPIOKU.COM    KAPIOKU.OFFICIAL    KAPIOKU Contact […]

1 2 3 5