ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)

การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย จากวิทยากรและผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) ได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยช่วงเช้าพบกันที่ห้อง 224 ช่วงบ่ายจะแบ่งเป็น2ห้อง ได้แก่ ห้อง 221(Bioenergy) ห้อง 220(Bio economy) และร่วมชมงานวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯได้ที่บูธ G02 ดาวน์โหลดกำหนดการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

  รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                             ปริญญาโท สาขาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมี โพลิเมอร์ วนผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน          […]

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก ตำแหน่ง                 นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน        30,000 บาท สังกัด                     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ […]

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก สังกัด ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก ตำแหน่ง                 นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน        30,000 บาท สังกัด                  […]

ขยายเวลารับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

  ขยายเวลารับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่ง                        นักวิเทศสัมพันธ์   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                             ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน               15,000  บาท สังกัด          […]

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 2

หลักสูตร การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 2 ให้แก่ เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบต้นทุนต่ำ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคเกษตร และการส่งออกต้นพันธุ์พืช โดยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการสร้างความมั่นคงจากเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป การอบรมรุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 สมัครรุ่นที่ 2 ได้ทางออนไลน์ คลิก รุ่นที่   วันที่อบรม    สถานที่ จำนวนที่รับ   1   22-24 […]

ประกาศขยายเวลา : การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท วุฒิเภสัชศาสตร์

  ขยายเวลารับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง                 นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ปริญญาโท อัตราเงินเดือน        24,000  บาท สังกัด                     ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ. […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา และสถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา และสถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา และสถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก ตำแหน่ง                 นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน        30,000 บาท สังกัด    […]

Invited researchers, academician, related operators and those interested attend to Casuarina Workshop 2019

Casuarina Workshop 2019 The Sixth International Casuarina Workshop under the heading of “Casuarinas for green eonomy and environmcental sustainability” 21-25 October, 2019 at Holiday Inn Resort, Krabi   Casuarina Workshop 2019, This is great opportunities for researchers, academician, related operators and those interested attend seminars to exchanged ideas under the heading of ‘Casuarina for green […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก สังกัด ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

  รับสมัครงาน : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                             ปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน               30,000  […]

1 2 3 4 5