ถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มก.

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

นักวิจัยสถาบันฯ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 36th Australasian Polymer Symposium

วันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2559 ดร. รังสิมา ชลคุป นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำ ภาระกิจต่าง ๆ ดังนี้ ประชุมปรึกษาด้านงานวิจัย polyelectrolyte กับ Prof. Matthew Tirrell Dean and Pritzker Director