ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ และบุคลากร สถาบันฯ เข้าร่วมในงานครบรอบวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ Dr. Sudesh Kumar โปรเฟสเซอร์ด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะนักวิจัย (ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางสาวอันฟาล ตาเละ และนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ)