พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

มื่อวันที่ 27 มกราคม 2560  นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) และคณะผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำสอนพ่อ” โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา

การอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 19-20 มกราคม 2560  ะนางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด การอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

อธิบดีกรมการข้าวเข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

วันที่ 18 มกราคม 2560 นางวารุณี ธนะแพย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) ประธานที่ปรึกษาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร) และคณะผู้ติดตาม เข้าปรึกษาหารือในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภายในของสถาบันฯ

สถาบันฯ ร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมในงานแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 โดยสถาบันฯ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ผู้อำนวยการและบุคคลากรสถาบันฯ เข้าคารวะท่านผู้บริหาร มก. สวัสดีปีใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มอบของที่ระลึกและรับพรจากท่านผู้บริหาร มก. เนื่องในวันปีใหม่ 2560 โดยได้เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการแทนอธิการบดี)

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมครามด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 มกราคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) ได้เป็น ร่วมพิธีเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมครามด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้กล่าวรายงานเรียนเชิญประธานเปิดงาน คือ นายสุริยะ วิริยะสวัสดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 11-12 มกราคม 2560  ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร (รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์)  เป็นประธานในเปิด และนางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”