นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงาน SIIF 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

  เมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร และนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย นักวิจัย สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานวิจัย “การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว (The active ingredient from Boesenbergia pandurata for a whitening cosmetic products)” ในงาน Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)