เครือข่าย

   

การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสารสกัดธรรมชาติจากพืชสมุนไพร รวมทั้งวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัยด้านสมุนไพรอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางวิชา การ และให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อขยายงานวิจัยสู่สังคม เกี่ยวกับเคมีเบื้องต้นของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหย ขั้นตอนการผลิตสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืช ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช การตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์

เมนูบริการทั้งหมด

  • ทดสอบ
  • ทดสอบ
  • ทดสอบ

พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
Read More

KAPI ร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานศูนย์บริการฉัคซีน KU สู้ COVID-19

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาประจำศูน...
Read More
X