สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร (Patent)

ธูปไล่ยุงจากแพทชูลี

เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร: อสบท.7058

อนุสิทธิบัตร (Pretty Patent)

กรรมวิธีการผลิตกระดาษซับก๊าซเอทิลีนและผลิตภัณฑืที่ได้จากกรรมวิธีนั้น

เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร: อสบท. 7826

กรรมวิธีการผลิตกาวแป้งข้าวเคลือบกระดาษ

เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร: อสบท. 12194

กรรมวิธีการผลิตเยื่อและกระดาษทนน้ำ

เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร: อสบท.14680

กรรมวิธีการผลิตเยื่ออินทรีย์ฟอกขาวจากไม้ยูคาลิปตัสและเยื่ออินทรีย์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้

เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร: อสบท. 1959

กรรมวิธีผลิตกระดาษสาดูดซับน้ำมัน

เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร: อสบท.10645

กาวน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำยางจากธรรมชาติ, ฟินอลิก เรซิน และกัมโรซินและกรรมวิธีการผลิต

เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร: อสบท.10454

เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร: อสบท.16588

เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร: อสบท. 8137

วิธีการผลิตไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจากไหมสายพันธุ์ไทยและ/หรือไทยลูกผสม

เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร: อสบท.8194

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดเห็บหมัดผสมสารสกัดถอบแถบน้ำ

เลขที่อนุสิทธิบัตร 14434

แผ่นมาร์กหน้าต้านอนุมูลอิสระยับยั้งจุลินทรีย์และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่อนุสิทธิบัตร 20818

ผลิตภัณฑ์นาโนเซรัมบํารุงผิวที่ผสมสารสกัดกล้วยไม้สกุลหวาย

เลขที่อนุสิทธิบัตร 12837