ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

01พ.ย.8:30 am19(พ.ย. 19)4:30 pmประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้วุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ชุมชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง8:30 am - 4:30 pm (19) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

30พ.ย.10:00 am12:00 amประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท10:00 am - 12:00 am สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29พ.ย.2:00 pm4:00 pmประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย ระดับปริญญาเอก2:00 pm - 4:00 pm สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10พ.ย.2:00 pm4:00 pmประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา2:00 pm - 4:00 pm สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือก

No Events

ประกาศรับสมัครงานที่ผ่านมา

06ม.ค.(ม.ค. 6)9:00 am25ก.พ.(ก.พ. 25)4:30 pmพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร เกษตรกลวิธาน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า(มกราคม 6) 9:00 am - (กุมภาพันธ์ 25) 4:30 pm

06ม.ค.(ม.ค. 6)9:00 am25ก.พ.(ก.พ. 25)4:30 pmพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาทางด้านบริหารธุรกิจ(มกราคม 6) 9:00 am - (กุมภาพันธ์ 25) 4:30 pm

02มิ.ย.(มิ.ย. 2)9:00 am25(มิ.ย. 25)4:30 pmพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า9:00 am - 4:30 pm (25)

17ก.ย.(ก.ย. 17)9:00 am29ต.ค.(ต.ค. 29)4:00 pmพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พืชสวน พฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(กันยายน 17) 9:00 am - (ตุลาคม 29) 4:00 pm ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนน งามวงศ์วาน ลาดยาว

01พ.ย.8:30 am19(พ.ย. 19)4:30 pmประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้วุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ชุมชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง8:30 am - 4:30 pm (19) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ผ่านมา

26มิ.ย.ทั้งวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า(ทั้งวัน: เสาร์)

30ก.ค.ทั้งวันประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารรับการสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า(ทั้งวัน: ศุกร์)

 

ประกาศผลการสมัครที่ผ่านมา

23ก.ย.8:30 pm4:30 pmผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า8:30 pm - 4:30 pm

 

X