ขอเลื่อนการเข้ารับการฝึกงาน ช่วง เมษายน – กรกฏาคม 2564

จากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ และความปลอดภัยของนิสิต/นักศึกษา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ขอเลื่อนการเข้ารับการฝึกงาน ช่วง เมษายน – กรกฏาคม 2564 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

**หากสถานการณ์ดีขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-942-8600-3 ภายใน 208